adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Gospodarcza Brama Śląska – Inwestuj w Czeladzi. Promocja terenów inwestycyjnych miasta Czeladź

Cel projektu


Bezpośrednim celem projektu było wypromowanie miasta jako atrakcyjnego ośrodka do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji, natomiast celem pośrednim wzmocnienie wizerunku gospodarczego regionu jako całości, a w efekcie komercjalizacji wypromowanych ofert – napływ nowych inwestycji/ inwestorów oraz utworzenie nowych trwałych miejsc pracy.

Zakładano, iż projekt pozwoli wypromować minimum 18 ofert inwestycyjnych o zróżnicowanej funkcji (głównie w sektorze szeroko definiowanych usług, drobnej wytwórczości oraz nieuciążliwej produkcji).

Promowane w materiałach informacyjnych były oferty inwestycyjne na terenie Wschodniej Strefy Ekonomicznej (WSE) w polach inwestycyjnych o zróżnicowanej wielkości, położonych przy ul. Będzińskiej (DK94), Wiejskiej, 3 Szyb, DK86 oraz projektowanej ul. Gdańskiej.

Projekt zrealizowany został w latach 2009 – 2010.


Opis projektu
Przedmiotem projektu była promocja inwestycyjna miasta Czeladź, związana z udziałem Miasta w imprezach gospodarczych, a także z przeprowadzeniem kampanii promującej tereny inwestycyjne oraz obszary aktywizacji gospodarczej, zorientowana na podniesienie rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta, wzmocnienie wizerunku gospodarczego w kraju i za granicą, a wskutek tego przyczyniająca się do napływu nowych inwestycji i podmiotów gospodarczych. Elementy kampanii zostały zróżnicowane, a ich dywersyfikacja polegała na skierowaniu przekazu zarówno do środowisk gospodarczych (narzędzia główne), jak i społeczności regionu i kraju (wzmacniające).

Projekt obejmował następujące działania, zorientowane na wypromowanie ofert inwestowania w mieście oraz wykreowanie jego rozpoznawalnego wizerunku:

• udział w imprezach gospodarczych i branżowych w kraju poświęconych promowaniu ofert inwestycyjnych, rynkowi nieruchomości, nawiązywaniu kontaktów z inwestorami w branżach, jakie mogą rozwijać się na promowanych w ramach kampanii terenach,
• kampanię medialną (promocyjną), na którą składały się:
/artykuły prasowe w czasopismach biznesowych, branżowych, dodatkach gospodarczych najpoczytniejszych gazet ogólnopolskich i regionalnych (,,Rzeczpospolita'', ,,Gazeta Wyborcza'', ,,Inwestor''),
/kampania internetowa (kampania banerowa), prowadzona zarówno na stronie biznesowej, jak i portalu Interia.pl,
/kampania outdoor (z użyciem reklamy zewnętrznej) przy głównych trasach wylotowych z miasta i w pobliżu pól inwestycyjnych z informacjami dla inwestorów,
/kampania lotniskowa – z wykorzystaniem podświetlanej reklamy w terminalu MPL Pyrzowice, kolportażu materiałów promocyjnych oraz reklamie w wydawanym przez Port dwumiesięczniku AiportSilesia,
/opracowanie i wydanie wydawnictw / materiałów promocyjnych (katalogu ofert / folderu oraz ulotki informacyjnej),
• przygotowanie multimediów o ofercie inwestycyjnej miasta.

 

Gospodarcza Brama Śląska

 

Całkowita wartość projektu wyniosła 341.574,38 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR 219.638,00 zł.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry