adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Przebudowa układu drogowego ulic 1 Maja – Szpitalna - Podwalna

Cel projektu

Bezpośrednim celem projektu było rozwiązanie specyficznych problemów komunikacyjnych centrum miasta o charakterze technicznym oraz funkcjonalnym, występujących w ciągu dróg 1 Maja – Szpitalna, będących komunikacyjnym tzw. wąskim gardłem miasta i uczynienie go funkcjonalnym technicznie i geometrycznie, bezpiecznym i wydolnym (uwzględniając prognozy natężenia ruchu na lata następne).

Do celów cząstkowych projektu należy:

-dostosowanie dróg do wciąż rosnącego ruchu komunikacyjnego, w tym ciężkiego (podniesienie nośności z 80 do 100 kN / oś, poprawa stanu technicznego z C na A), prowadzonego od DK94 do centrum i położonej za nim strefy gospodarczo – przemysłowej przy ul. Wojkowickiej;

-wzrost dostępności komunikacyjnej centrum;

-upłynnienie ruchu potoku pojazdów DK94 – centrum miasta – skrócenie czasu przejazdu (wymierna jednostkowa korzyść czasowa – 0,18 – 0,75 min.).

-udrożnienie i odciążenie układu drogowego w pozostałej części Śródmieścia;

-poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka kolizjami i wypadkami, znacznie przekraczającego w rejonie projektu średnią w mieście, a spowodowanego niefunkcjonalną  i złą widocznością na skomplikowanym geometrycznie skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Szpitalnej;

-integracja układu drogowego centrum z potrzebami w zakresie komunikacji zbiorowej dla linii obsługujących poza Czeladzią także Bytom, Piekary, Siemianowice Śląskie, Katowice, Sosnowiec, Wojkowice, Będzin oraz Dąbrowę Górniczą.

Inwestycja zrealizowana została w latach 2008 – 2009.

Zakres zrealizowanego projektu (zaznaczony żółtą linią)
Ulica Szpitalna po realizacji


Opis projektu


Projekt realizowany był w ścisłym centrum, w obszarze gęstej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, a ponadto w rejonie ochrony konserwatorskiej. Jego zakres określono ze względu na specyficzne problemy funkcjonalne i techniczne, jakie projekt miał rozwiązać.

Przedmiotem projektu była przebudowa układu drogowego w centrum Czeladzi, w tym ulic powiatowych 1 Maja i Szpitalnej oraz gminnej ulicy Podwalnej.

Ulice 1 Maja  – Szpitalna są główną osią komunikacyjną miasta w układzie północ – południe, łącząc zabytkowe centrum i Śródmieście z przebiegającą przez nie Drogą Krajową nr 94. Realizowany układ drogowy był niedostosowany technicznie i geometrycznie do narastającego ruchu, co skutkowało wysoką wypadkowością. W ramach projektu skorygowano przebieg dróg, podniesiono ich nośność, wybudowano dwa  nowe przystanki autobusowe, przebudowano oświetlenie, odwodnienie i infrastrukturę techniczną. W rezultacie przebudowany układ drogowy jest bardziej efektywny, funkcjonalny technicznie i geometrycznie, bezpieczny i wydolny.

Całkowity koszt realizacji wyniósł 3.964.211,48 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR 1.769.444,84 zł.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry