adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Gospodarcza Brama Śląska – uzbrojenie terenów Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi

Cel projektu


Bezpośrednim celem projektu jest rozwiązanie specyficznych problemów o charakterze technicznym oraz funkcjonalnym, występujących na tle braku uzbrojenia technicznego we wnętrzu Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi. Niedorozwój infrastruktury drogowej i wodno – kanalizacyjnej poza terenami przylegającymi bezpośrednio do ulic Handlowej i Wiejskiej hamuje wykorzystanie potencjału rozwojowego Strefy.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia możliwe będzie uruchomienie dalszych terenów dla inwestorów. Stworzone zostanie dla nich atrakcyjne miejsce do inwestowania, wykorzystujące swój potencjał lokalizacyjny – miejsce wyróżniające się dogodną lokalizacją oraz nowoczesną infrastrukturą.

Projekt realizowany jest w latach 2010 – 2012.

Opis projektu
Przedmiotem projektu jest budowa I etapu infrastruktury technicznej mającej obsługiwać tereny położone we wnętrzu Wschodniej Strefy Ekonomicznej w Czeladzi. Obecnie teren ten, posiadający wysoki potencjał lokalizacyjny, praktycznie pozbawiony jest infrastruktury komunalnej i komunikacyjnej, co z kolei hamuje napływ inwestycji o rozwój firmy w tym rejonie.

W ramach zadania wykonywane są prace związane z budową ulicy Gdańskiej wraz z towarzyszącym uzbrojeniem: kanalizacją sanitarną, deszczową, pompowniami, zbiornikami retencyjnymi, wodociągiem, kanalizacją teletechniczną i oświetleniem.

 

Zakres projektu obejmuje:

budowę gminnej ulicy Gdańskiej klasy Z i L, o orientacyjnej pow. 16.851 m2 i długości 1.571 + 324 mb oraz chodnika łączącego ul. Gdańską z układem komunikacyjnym miasta - ul. Mysłowicką i ul. Będzińską o powierzchni 1.040 m2 i długości 447 mb;
• budowę systemu kanalizacji deszczowej m. in. z przepompowniami, zbiornikami retencyjnymi nr 1 i 3, wylotem do rzeki Brynicy i separatorami – łącznie 4.908,0 mb (wg profilów 4.618,0 mb);
• budowę systemu kanalizacji sanitarnej – łącznie 3.456,0 mb (profile 3.567,6 mb);
• budowę wodociągu (3 odcinki: Dn300, Dn100, Dn100) – łącznie 2.009,0 m (profile 2.070 m);
• budowę kanalizacji technicznej – 1.649 mb;
• oświetlenie ulicy Gdańskiej.

foto: Gospodarcza Brama Śląska w Czeladzi

 

foto: Mapa z zaznaczoną do realizacją ul. Gdańską (żółta linia)

 

W wyniku realizacji projektu Strefa otrzyma nowoczesną infrastrukturę, w której możliwy będzie rozwój MSP i powstanie nowych miejsc pracy. Całkowita wartość projektu realizowanego z dofinansowaniem EFRR wynosi 25.293.193,64 zł, z czego środki z EFRR do wysokości 19.418.625,26 zł.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry