adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANY PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE CZELADŹAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAPrzyjmujemy wnioski na preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel/orzech, ekogroszek, miał).Informacja o przystąpieniu Gminy Czeladź do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.Громадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

 Rewitalizacja

 

(dosłownie: ożywienie) to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje. Mówiąc prościej – chodzi o to, żeby w takim miejscu dobrze się przebywało, mieszkało i pracowało. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia i rozwiązywaniem problemów społecznych.

Zintegrowany proces rewitalizacji powinien być prowadzony w dialogu z lokalną społecznością i wszystkimi innymi interesariuszami.
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czeladź.

W dniach 21 października i 16 listopada odbyły się dwa warsztaty, prowadzone przez Centrum Doradztwa Strategicznego. W trakcie pierwszych, uczestnicy - przedstawiciele samorządu, instytucji publicznych, służb bezpieczeństwa, środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych - zastanawiali się nad specyfiką proponowanych obszarów rewitalizacji oraz określeniem kierunków ich odnowy, a także opracowywali analizę zasobów tych obszarów.

Podczas kolejnych warsztatów uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy (tyle ile wyznaczonych zostało obszarów do rewitalizacji w mieście). Każda z grup pracowała nad jednym z obszarów rewitalizacji (Stare Miasto, Nowe Miasto, Stare Piaski oraz Kolonia Saturn), zastanawiając się nad tym, jakie działania na danym obszarze są potrzebne i jakie zadania należy realizować. W trakcie pracy następowała wymiana grup, tak by każda z nich pracowała nad każdym z obszarów. Zmieniając obszary rewitalizacji, każda z grup mogła uzupełnić pomysły wcześniejszych. Taki styl pracy pozwolił na zebranie ogromnej liczby scenariuszy, sugestii i projektów, które są odpowiedzią na zdiagnozowane wcześniej w tych obszarach kwestie problemowe.

Nie poprzestajemy jednak nad zbieraniem pomysłów na zadania. Jeśli chcieliby Państwo podzielić się swoją opinią co warto jest zrobić w wyznaczonych obszarach, prosimy o przesłanie swoich propozycji poprzez „kartę projektu”, którą znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Miasta w zakładce Rewitalizacja. Karty można wysyłać na adres wpisując w temacie „Projekt rewitalizacji”. Na karty czekamy do dnia 22.12.2015 roku.
Kolejnym etapem działań będzie wybór ze wszystkich zgłoszonych projektów zadań, które znajdą swoje odzwierciedlenie w Gminnym Programie Rewitalizacji.

                                                                                                                                              

Rewitalizacja

17 listopada 2015 7 zdjęć

W dniach 21 października i 16 listopada odbyły się dwa warsztaty, prowadzone przez Centrum Doradztwa Strategicznego. W trakcie pierwszych, uczestnicy - przedstawiciele samorządu, instytucji publicznych, służb bezpieczeństwa, środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych - zastanawiali się nad specyfiką proponowanych obszarów rewitalizacji oraz określeniem kierunków ich odnowy, a także opracowywali analizę zasobów tych obszarów.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry