adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Remont centrali Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi

Cel projektu


Celem projektu było zachowanie dla następnych pokoleń dziedzictwa kulturowego miasta i regionu w efekcie modernizacji głównej placówki i instytucji kultury działającej w Czeladzi, prowadzącej poza działalnością w zakresie informacji, udostępniania zbiorów czy promocji czytelnictwa także szeroko zakrojoną działalność edukacyjną i popularyzującą wiedzę, spotkania autorskie, poetyckie, muzyczne, plastyczne, ekologiczne, czy działania szkoleniowe dla osób starszych.
Zrealizowanie celu projektu jest odpowiedzią na rosnące potrzeby społeczności lokalnej w zakresie życia kulturalnego miasta Czeladz, gdyż przez lata działalności biblioteki, stała się ona głównym ośrodkiem prowadzącym szeroko zakrojoną działalność kulturalną, oświatową, edukacyjną, popularyzując wiedzę i kulturę oraz regionalistykę, pełniąc przy tym ogromnie ważną rolę ośrodka informacyjnego.


Projekt został zrealizowany w latach: 2007 – 2013.

Opis projektu.
Przedmiotem projektu były prace związane z remontem i częściową przebudową budynku centrali miejskiej Biblioteki w Czeladzi przy ul. 1 Maja 27 w centrum miasta, polegające na:
- Uporządkowaniu gospodarki ściekowej budynku: wykonaniu nowych przyłączy kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego, osuszeniu zalewanych do tej pory ścian piwnic, ich izolowaniu, budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej ze względu na liczne problemy w zakresie zalewania piwnic wodami opadowymi zmieszanymi z cofającymi się ściekami sanitarnymi, podmakaniem piwnic;
- Remoncie pomieszczeń na parterze obiektu i zmianach w układzie funkcjonalnym pomieszczeń, w ty, w hallu z częścią wystawową, czytelni dziecięcej wraz z jej wydzieleniem od pomieszczeń hallu, zmianie układu pomieszczeń pracowników merytorycznych biblioteki opracowujących zbiory itp.;
- Wykonaniu podjazdu dla osób na wózku, przebudowie wejścia głównego na odpowiadające normom ewakuacyjnym, potrzebom osób niepełnosprawnych oraz ppoż., a także likwidacji progów, przebudowie posadzki oraz sanitariatów z dostosowaniem i wydzieleniem wc dla osoby na wózku;
- Modernizacji klatki schodowej na pieto z przełożeniem hydrantu;
- Wydzieleniu i wygłuszeniu pomieszczeń czytelni dla dorosłych na piętrze z zabudową ścianki ognioodpornej jak w czytelni dziecięcej;
- Wykonaniu instalacji monitoringu obiektu;
- Wymianie instalacji oświetlenia na energooszczędne z częściową wymiana instalacji elektrycznej, w tym wymianie zasilania i tablicy rozdzielczej;
- termomodernizacji obiektu, obejmującej wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, piwnic, stropodachu i wymianę stolarki okiennej z usprawnieniem nawiewu;
- uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu przed obiektem.

Realizacja projektu w założonym zakresie powoli wyrównać dostęp do infrastruktury o dóbr kultury i stworzyć w Czeladzi nowoczesny obiekt bez barier, dostosowany do nowych standardów budowlanych i energetycznych, ale i rosnących wymagań użytkowników, w tym osób niepełnosprawnych.

Miejska Biblioteka Publiczna - centralaCałkowita wartość projektu wyniosła 1 060 627,69 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFRR do kwoty 901 533,53 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry