adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi RPO 2007-2013 Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 


Priorytet III:
Turystyka

Działanie 3.2:
Infrastruktura okołoturystyczna

Tytuł projektu:
„Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni Saturn
w Czeladzi” - id 1283

 Numer umowy: UDA-RPSL.03.02.02-00-076/11-00

 Nazwa beneficjenta: Gmina Czeladź
Całkowita wartość projektu: 2 256 033,22 PLN
Wysokość dofinansowania: 1 917 628,23 PLN
Okres realizacji projektu: 25.03.2013 r. - 30.11.2013 r.

Lokalizacje projektu:
Powiat: będziński
Gmina: Czeladź
Miejscowość: Czeladź


Projekt dotyczył obszaru zabytkowej kopalni Saturn w Czeladzi, znajdującej się wraz z Galerią Sztuki Współczesnej Elektrownia na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Ślaskiego.

Przedmiotem projektu była budowa elementów bazy okołoturystycznej (drogi wewnętrznej, dwóch parkingów, chodników) infrastruktury rowerowej (ciągu pieszo-rowerowego trasy nr 492 wraz
z placem wypoczynkowym i infrastrukturą dla cyklistów), parku tematycznego, a także odwodnień, oświetlenia, ogrodzeń, małej architektury służącej turystom oraz zieleni.

Celem projektu była znacząca poprawa standardu obsługi rosnącego ruchu turystycznego, profesjonalizacja otoczenia pod kątem potrzeb turystów i osób starszych, a ponadto uporządkowanie zdegradowanej przestrzeni wokół Galerii.

Pozycje kosztów kwalifikowanych projektu to:

  1. Droga wewnętrzna
  2. Oświetlenie terenu wraz z zasilaniem
  3. Odwodnienie terenu
  4. Ogrodzenie terenu
  5. Parkingi
  6. Pasaż z parkiem tematycznym, pozostała komunikacja
  7. Mała architektura
  8. Zieleń oraz zagospodarowanie terenu
  9. Nadzory techniczne i konserwatorskie oraz autorskie
  10. Promocja projektu

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry