adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Działki budowlane Oferta nr 5 Osiedle Ogrodowa - „Szyb Kondratowicza”

Osiedle Ogrodowa - „Szyb Kondratowicza”

Teren ten składa się z działek:
1. stanowiących własność Gminy Czeladź oznaczonych numerami: 47/2, 49, 50, 46/1, 276/1, 149/15, 149/8, 277/3, 277/2, 277/1,
2. stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Czeladź oznaczonej numerem 51/13,
3. stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób prawnych oznaczonych numerami: 48,

Powierzchnia : 7,6 ha.


Ustalenia MPZP:
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XL/277/2001 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź obszar ten został oznaczony symbolem:


MN - mieszkalnictwo o niskiej intensywności zabudowy
Z1 - zieleń ogólnodostępna, uzupełniające i dopuszczalne – urządzenia infrastruktury technicznej, ulice, ciągi piesze, ścieżki rowerowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
1) zachowanie i pielęgnacja istniejącego starodrzewu,
2) zagospodarowanie zielenią urządzoną wzbogaconą elementami małej architektury.
Z2 - zieleń ogólnodostępna
nakaz urządzenia placu głównego z wyeksponowanym symbolem po byłym szybie „Kondratowicz” jako identyfikator miejsca,
zagospodarować teren zielenią ozdobną,
wyłączyć na trwałe spod zabudowy teren w promieniu 20 m, o którym mowa w ust.1

Na załączniku mapowym oznaczono:

- kolorem żółtym działki Gminy Czeladź,
- kolorem białym działki osób innych,
- kolorem niebieskim zasięg obowiązującego planu miejscowego.

Oferta nr 5 Osiedle Ogrodowa - „Szyb Kondratowicza”

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry