adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Działki budowlane Oferta nr 2 ul. Wiosenna działki nr 67/3 arkusz mapy 54

ul. Wiosenna działki nr 67/3 mapy 54

Powierzchnia : 10 481 m2

 

 

Ustalenia MPZP:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Czeladzi Nr XXIX/358/2007 z dnia 13 grudnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2008r., Nr 20 poz. 478 z dnia 6 lutego 2008 r.), przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem:


„1 MNi – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej indywidualnej w układzie bliźniaczym lub szeregowym”.

Możliwości podziałowe:

Minimalna powierzchnia działki budowlanej

- 450 m2 (z tolerancją: minus 10%) – dla zabudowy bliźniaczej,
- 350 m2 (z tolerancją: minus 10%) – dla zabudowy szeregowej;

Minimalna szerokość działek od frontu dla zabudowy jednorodzinnej:

- bliźniaczej: 13 m,
- szeregowej: 10 m.


Wymóg zapewnienia dojazdu publicznego do istniejącej sieci kanalizacyjnej magistralnej.

Ilość budynków:

- ok 15-20 budynków w zabudowie bliźniaczej,
- ok. 20-30 budynków w zabudowie szeregowej.

Opis nieruchomości:

Teren w większości jest płaski, porośnięty zielenią nieurządzoną o charakterze ruderalnym (wysokie trawy, krzewy), a na nasypie drzewami – samosiejkami.

Układ komunikacyjny:

- od północy: ul. Wiosenna - droga publiczna lokalna (KL),
- od południowego – zachodu: ulica osiedlowa; droga publiczna dojazdowa ( KD),
- od zachodu: ul. Wiejska - droga publiczna zbiorcza (KZ).


Po stronie inwestora konieczność realizacji dróg wewnętrznych.
Po stronie Gminy konieczność urządzenia drogi 4KDD.

Dostępność uzbrojenia do nieruchomości stanowi sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa.

Sąsiedztwo stanowią tereny mieszkaniowe jedno i wielorodzinne.

Dojazd do nieruchomości – ulicami o nawierzchni asfaltowej.

http://mczeladz.e-mapa.net?x=507502&y=271186&zoom=12&group=2,3,5&service=3,4,5,22,23,25,10,11,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40&alllayers=4,5,22,23,25,7,9,10,29,30,31,32,33,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,58,59,60,61,62,63,64,65&layer=3,34001,35001

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry