adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Działki budowlane Oferta nr 4 ul. Legionów – „Szyb Jana”

ul. Legionów – „Szyb Jana”


działki nr 45/3, 45/6, 46/1, 47/1, 48/1, 49, 50/1, 51/1, 52/1, 53/1, 55/1, 56/1, 57/1, 59/1, 60/1, 61/1, 62/1, 63/1 arkusz mapy nr 35

Powierzchnia : 1,0 ha własność Gmina Czeladź

Ustalenia MPZP:
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Czeladzi Nr LXX/1213/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010r. Nr 148, poz. 2421), przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem:


5 MW/U, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usługowa w parterach budynków z wyjątkiem:
a) sprzedaży, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych i motocykli;
b) sprzedaży paliw;
c) handlu odpadami i złomem;
d) handlu hurtowego;
3) przeznaczenie uzupełniające:
a) obiekty małej architektury;
b) place zabaw dla dzieci;
c) ulice dojazdowe;
d) parkingi;
e) ciągi pieszo – rowerowe i pieszo - jezdne;
f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;
g) zieleń urządzona;

Możliwości podziałowe:

Nie przewiduje się podziału nieruchomości.
Sprzedaż w całości na rzecz dewelopera.

Inne:

Opis nieruchomości: Teren płaski porośnięty trawami.
Dostępność uzbrojenia: do nieruchomości stanowi sieć wodociągowa, energetyczna, gazowa i ciepłownicza.
Przez nieruchomość przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia. Dopuszcza się możliwość likwidacji, zmiany trasy lub innego sposobu prowadzenia sieci.
Sąsiedztwo: stanowią tereny ogrodów działkowych.
Dojazd do nieruchomości – ulicą o nawierzchni asfaltowej.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry