adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Eurofundusze w Czeladzi ZPORR 2004-2006 Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkól w Czeladzi.

Zmiana sposobu ogrzewania i termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi

Projekt „Zmiany sposobu ogrzewania i termomodernizacji Miejskiego Zespołu Szkół w Czeladzi” służyć ma rozwojowi lokalnemu Czeladzi i przeciwdziałać marginalizacji społeczno-ekonomicznej gminy poprzez poprawę warunków środowiskowych oraz społecznych, wpływając tym samym na wzrost jej potencjału inwestycyjnego oraz poprawę warunków mieszkaniowych.

foto Miejski Zespół Szkół

Obszar inwestycji dotyczył centrum miasta. Zakres projektu obejmował termorenowację i zmianę sposobu ogrzewania budynków Miejskiego Zespołu Szkół, tj. Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 przy ul. Szkolnej, a bezpośrednim jego celem jest poprawa jakości powietrza w mieście, spadek wydatków eksploatacyjnych (oszczędność energetyczna, ograniczenie strat ekonomicznych i środowiskowych) oraz wzrost potencjału społecznego gminy wynikający z funkcji, jakie te obiekty pełnią. Projekt jest także częścią realizowanego od kilku lat programu modernizacji gminnej bazy oświatowej i społecznej i stanowi kolejny etap działań związanych z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery z budynków użyteczności publicznej.

 

 

foto Miejski Zespół Szkół

W ramach projektu zrealizowano likwidację kotłowni węglowej, modernizację wewnętrznych instalacji c.o. wraz z systemami ułatwiającymi sterowanie, termomodernizację obiektów, w tym docieplenie ścian zewnętrznych i stropów oraz wykonanie nowych elewacji budynków. Przed realizacją współczynniki strat ciepła znacznie przekraczały normy budowlane (o ponad 100%), co skutkowało wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. Ponadto stan elewacji, blacharki oraz części pokryć dachowych był niezadowalający lub zły i wymagał niezwłocznej interwencji. Realizacja projektu pozwoliła wyeliminować problemy techniczne związane z gospodarką cieplną budynków i umożliwiła wymierne oszczędności eksploatacyjne, a także spowodowała znaczącą poprawę stanu powietrza w centrum Czeladzi. Produktem projektu jest kompleksowo zmodernizowany obiekt infrastruktury społecznej wraz z kompleksowo zmodernizowanym systemem ogrzewania.

 

Cel projektu:

wzmacnianie spójności społecznej i poprawy szans edukacyjnych społeczności gminy, a poprzez to tworzenie warunków trwałego rozwoju społecznego. Rozwój bazy szkolnej pozwala lepiej realizować funkcję edukacyjną poprzez przeznaczenie dodatkowych środków na doposażenie bazy dydaktycznej.

Ogółem zadanie zrealizowano w kwocie 1 842 312,07 zł z czego:
- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 285 533,20 zł
- z budżetu państwa: 171 404,43 zł

Pozostałą część stanowiły środki własne gminy.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry