adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
29 kwietnia 2016
kategoria:
Konsultacje

Czeladź, dnia 29 kwietnia 2016r.

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. 2016.353 j.t.) oraz dla zapewnienia konsultacji projektu z lokalnym społeczeństwem,

Burmistrz Miasta Czeladź

przystąpił do wykonania Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla opracowania „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023”. W ramach procedury uzyskał uzgodnienie zakresu „Prognozy oddziaływania na środowisko” z:

  • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach – pismo znak:
    WOOŚ.411.48.2016.RK1 z dnia 24.03.2016 r.,

  • Śląskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Katowicach – pismo znak: NS-NZ.042.42.2016 z dnia 14.03.2016 r.

Ww. dokumenty, tj. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź na lata 2016-2023” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko”, zgodnie z art. 39 ust.1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. oraz w celu zapewnienia konsultacji społecznych, będą wyłożone do publicznego wglądu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź oraz będą udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta i w BIP.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów przez okres wyłożenia w formie:

  • pisemnej na adres: Urząd Miasta Czeladź, 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45

  • ustnej do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź, pokój nr 202

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. Burmistrz Miasta Czeladź rozpatrzy złożone uwagi i wnioski.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Czeladź, na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Czeladź oraz w prasie.

 

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladz - projekt 16-05-02 10:38 7.12MB pobierz plik: Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladz - projekt
doc Obwieszczenie 29.04.2016 16-05-02 10:38 17KB pobierz plik: Obwieszczenie 29.04.2016
pdf OOZ Program Rewitalizacji Czeladz 16-05-02 10:40 715.41KB pobierz plik: OOZ Program Rewitalizacji Czeladz

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry