adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
24 czerwca 2016
kategoria:
Konsultacje

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Czeladź przeprowadził konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.
Komitet Rewitalizacji jest to ciało opiniodawczo-doradcze Burmistrza Miasta, stanowiące forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w procesie rewitalizacji.
Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji miały możliwość składać uwagi do ww. dokumentu w terminie od 04.05.2016 roku do 04.06.2016 roku:
w formie pisemnej poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej Miasta), który należało przesłać:
na adres mailowy: rewitalizacja@um.czeladz.pl
lub pocztą na adres Urzędu Miasta:


Urząd Miasta Czeladź
Referat Funduszy Zewnętrznych
Ul. Katowicka 45
41-250 Czeladź

ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Referacie Funduszy Zewnętrznych pokój 202, w godzinach pracy Urzędu Miasta Czeladź.
W ramach konsultacji społecznych przeprowadzone zostały także wywiady z mieszkańcami.
Informujemy, że w trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Również podczas przeprowadzonych wywiadów respondenci nie zgłosili żadnych uwag, natomiast uznali, że zasady wyznaczania i działania składu Komitetu Rewitalizacji są odpowiednie do potrzeb.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry