adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Sprawy społeczne Przeciwdziałanie przemocy

Zespół Interdyscyplinarny ds. Rozwiązywania Przemocy w Rodzinie

to zespół osób delegowany ze środowisk profesjonalnych do koordynacji, standaryzacji, analiz i rozwiązywania lokalnych problemów przemocy w rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny stanowią przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających w obszarze wsparcia społecznego. Działania Zespołu zmierzają do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu poprzez kreowanie lokalnej polityki wobec problemu i wypracowania procedur oraz standardów. 

Grupa Robocza

to zespół osób - przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, powoływana przez Zespół Interdyscyplinarny, w indywidualnych przypadkach, w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

W skład Grupy Roboczej mogą wchodzić także kuratorzy sądowi oraz przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkowie Grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych lub na podstawie porozumień. Udział w pracach Grupy Roboczej jest nieodpłatny.

 

Procedura „Niebieskie Karty”

- to procedura stosowana przez Policję, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ( MOPS), Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służbę zdrowia, oświatę w celu lepszej ochrony osób, które stały się ofiarą przemocy domowej. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie formularza „ Niebieska Karta - A” 

Formularz „Niebieska Karta” stanowi dokument, w którym zawarte są informacje dotyczące sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, jej rodziny, a także możliwe działania, do realizacji których zobligowani będą przedstawiciele podmiotów realizujących procedurę.

Wzór Niebieskiej Karty określony jest w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta” ( Dz. ust. Nr 209, poz. 1245).

Na terenie Czeladzi funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie

 

powołany Zarządzeniem Burmistrza Miasta Czeladź Nr 279/2021 z dnia 30 września 2021 r.

Skład osobowy Zespołu:

 1. Agnieszka Zakrzewska – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi.
 2. Monika Kaźmierska - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
 3. Magdalena Machoń - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.
 4. Agnieszka Bałwas – kurator sądowy Sądu Rejonowego w Będzinie, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi.
 5. Justyna Czerwińska – prezes Stowarzyszenia Moc Wsparcia.
 6. Agnieszka Grzelka-Łakomik – pedagog w Szkole Podstawowej nr 7 w Czeladzi.
 7. Elżbieta Bazańska-Wolska – pracownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Justyna Lisowska – pracownik Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 9. Sebastian Giel – funkcjonariusz Komisariatu Policji w Czeladzi, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 10. Tomasz Karcz - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi.
 11. Michał Goc - pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi.

Zespołem kieruje Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Pani Agnieszka Zakrzewska.


Siedziba Zespołu mieści się przy ul. Alfreda Biedermanna 2, 41- 250 Czeladź

 

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry