adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Sprawy społeczne Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czeladzi


siedziba: budynek Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, pokój 405, 411
tel. (32) 76-37-983 lub (32) 76-37-977.


 Godziny urzędowania:


- poniedziałek od godz. od 7.30 do 17.00
- od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
- piątek od 7.30 do 14.00

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( j.t. Dz.U. 2016r., poz. 487 z późn.zm.) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana przez Burmistrza Miasta Czeladź w drodze Zarządzenia Nr 15/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Zadaniem Komisji jest m.in. podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Etapy procedury

 1. Wszczęcie procedury – do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wpływa zawiadomienie/wniosek od osoby prywatnej, instytucji publicznej lub Komisja rozpoczyna proces z własnej inicjatywy;
 2. Rozmowa z osobą zobowiązaną, motywowanie do dobrowolnego podjęcia leczenia odwykowego - podczas posiedzeń Komisji;
 3. Jeżeli osoba nie wyraża zgody na dobrowolne leczenie odwykowe, a w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:
  - rozkład życia rodzinnego,
  - demoralizację małoletnich,
  - uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  - systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
  następuje skierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.
 4. Skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o poddanie leczeniu odwykowemu w trybie ambulatoryjnym;
 5. Rozprawa sądowa i postanowienie Sądu Rejonowego.


Zarządzenie Nr 15/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zb_15_2019.pdf 19-07-22 13:36 72.25KB pobierz plik: zb_15_2019.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry