adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANY PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE CZELADŹAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAPrzyjmujemy wnioski na preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel/orzech, ekogroszek, miał).Informacja o przystąpieniu Gminy Czeladź do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.Громадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
08 marca 2023
kategoria:
Aktualności

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Mieście Czeladź.

Jest realizowany przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Dla kogo?

Beneficjentem końcowym Programu jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie Miasta.

Na co?

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  • zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła typu powietrze/powietrze lub kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
  • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo w ramach dofinansowania mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

  • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
  • zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Ile?

Występują trzy poziomy dofinansowania: podstawowy, podwyższony i najwyższy. Wysokość dofinansowania zależy od dochodu rocznego Wnioskodawcy (poziom podstawowy) lub dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego (poziom podwyższony i najwyższy).

POZIOM PODSTAWOWY

Dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 120 000 zł (brany pod uwagę jest dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego

Intensywność dofinansowania wynosi do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Wnioskodawca przedkłada PIT złożony do Urzędu Skarbowego.

 POZIOM PODWYŻSZONY

 Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wynosi do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Wnioskodawca przedkłada zaświadczenie z MOPS o dochodach.

POZIOM NAJWYŻSZY

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Intensywność dofinansowania wynosi do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym.

Wnioskodawca przedkłada zaświadczenie z MOPS o dochodach.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie należy zapoznać się z Regulaminem naboru określającym sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Czeladź.

Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Program Ciepłe Mieszkanie jest prowadzony przez pracowników Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych (pokój nr 421 w Urzędzie Miasta Czeladź). Kontakt telefoniczny: 32 763 79 84.

 Program Ciepłe Mieszkanie w Czeladzi

 

kategoria: Powiązane pliki [12]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE.docx 23-03-15 14:19 38.88KB pobierz plik: PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE.docx
docx Regulamin naboru określający sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Czeladź.docx 23-03-15 14:19 36.72KB pobierz plik: Regulamin naboru określający sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Miasta Czeladź.docx
docx Załącznik Nr 1 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- koszty kwalifikowane i wymagania techniczne urządzeń.docx 23-03-15 14:20 30.58KB pobierz plik: Załącznik Nr 1 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- koszty kwalifikowane i wymagania techniczne urządzeń.docx
docx Załącznik Nr 1 do Wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie- zgoda wspówłaściciela.docx 23-03-15 14:20 27.55KB pobierz plik: Załącznik Nr 1 do Wniosku o dofinansowanie w ramach programu Ciepłe Mieszkanie- zgoda wspówłaściciela.docx
docx Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność- zestawienie.docx 23-03-15 14:20 24.57KB pobierz plik: Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność- zestawienie.docx
docx Załącznik Nr 2 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.docx 23-03-15 14:20 34.45KB pobierz plik: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie.docx
docx Załącznik Nr 2 do Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie- zgoda współmałżonka.docx 23-03-15 14:21 27.34KB pobierz plik: Załącznik Nr 2 do Wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie- zgoda współmałżonka.docx
docx Załącznik nr 2 do Wniosku o płatność- protokół odbioru prac Wykonawcy.docx 23-03-15 14:21 29.85KB pobierz plik: Załącznik nr 2 do Wniosku o płatność- protokół odbioru prac Wykonawcy.docx
docx Załącznik Nr 3 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- wniosek o dofinansowanie.docx 23-03-15 14:21 52.69KB pobierz plik: Załącznik Nr 3 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- wniosek o dofinansowanie.docx
docx Załącznik Nr 4 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- wzór umowy o dofinansowanie.docx 23-03-15 14:22 37.33KB pobierz plik: Załącznik Nr 4 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- wzór umowy o dofinansowanie.docx
docx Załącznik Nr 5 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- instrukcja wypełnienia wniosku o płatność.docx 23-03-15 14:22 34.28KB pobierz plik: Załącznik Nr 5 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- instrukcja wypełnienia wniosku o płatność.docx
docx Załącznik Nr 6 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- wniosek o płatność.docx 23-03-15 14:22 38.29KB pobierz plik: Załącznik Nr 6 do Regulaminu Ciepłe Mieszkanie- wniosek o płatność.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry