adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Gospodarka Tereny inwestycyjne

Gmina Czeladź jest właścicielem gruntów o powierzchni ponad pół tysiąca hektarów.

Do zasobu nieruchomości gminy należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Grunty stanowiące zasób gminy mogą być przedmiotem obrotu tj. zbywania, oddawania ich w najem, dzierżawę oraz użyczenia.

Niekwestionowanym atutem Czeladzi jest położenie w Aglomeracji Katowickiej, która jest dużym rynkiem zbytu dla towarów i usług, a zarazem „producentem” know-how, kapitału społecznego i przedsiębiorczości.
Wschodnia Strefa Ekonomiczna to jeden z najważniejszych obszarów w Czeladzi, określający jej potencjał gospodarczy w skali regionu. Obszar WSE o powierzchni ok. 207 ha to strategiczne dla działalności transportowej, logistycznej oraz usługowo-handlowej czy produkcyjnej położenie na skrzyżowaniu ważnych arterii komunikacyjnych rangi międzynarodowej: Drogi Krajowej 94 Kraków – Wrocław oraz Drogi Krajowej 86 Cieszyn – Warszawa (Gdańsk – S-1) oraz dogodne połączenie z autostradami A4 i A1 czy Międzynarodowym Portem Lotniczym „Katowice-Pyrzowice”.

Potencjał inwestycyjny Strefy od lat 90-tych doceniają liczni inwestorzy. To dzięki ich aktywności stworzonych tu zostało ponad 6,5 tys. miejsc pracy. Na obszarze WSE, objętym w całości miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, możliwe jest prowadzenie zarówno działalności produkcyjnej, jak i handlowo-usługowej. Budowa ulicy Gdańskiej pozwala zaoferować ponad 20 hektarów terenów inwestycyjnych objętych planami miejscowymi, z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową.

Aktualne przetargi na tereny Inwestycyjne 

Aktualne oferty inwestycyjne znajdziesz klikając w link poniżej:

http://www.invest-in-silesia.pl/oferty-inwestycyjne?miasto=Czeladź&typy_oferty=000000&woda=0&gas=0&bocznica=0&kanal=0&prad=0&

lub kontaktując się telefonicznie lub mailowo z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami

Paweł Ożóg tel: 32 763 79 70
Marta Grzegórzko tel: 32 763 79 80

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry