adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/ szkoły/ ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2019/ 2020

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej informuje, że można składać wnioski na zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020. Druk można pobrać ze strony internetowej (załączone dokumenty poniżej) lub osobiście w Referacie Edukacji, pokój 408.

 

Wniosek o dowóz dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej informuje, że można składać wnioski na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.
Druk można pobrać ze strony internetowej (załączone dokumenty poniżej) lub osobiście w Referacie Edukacji, pokój 409. Nabór trwa do 31 maja 2019 r.

 

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2018/ 2019

Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 do pobrania ze strony internetowej (załączone dokumenty na dole strony).

 

Wnioski o dowóz dzieci niepełnosprawnych

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej informuje, że od 10 maja br. można składać wnioski na dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych na rok szkolny 2018/2019.
Druk można pobrać ze strony internetowej (załączone dokumnty poniżej) lub osobiście w Referacie Edukacji, pokój 409. Nabór trwa do 1 czerwca 2018 r. 

 

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Czeladź

  Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź.

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych stanowisk nauczycieli

  Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź.

 

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź

 

 Treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Czeladź.

Informacja dla rodziców uczniów klas III i VI uczęszczających do szkół podstawowych w Czeladzi w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie uczniów z obecnych oddziałów klas III i VI do oddziałów klas IV i VII nowo tworzonych szkół podstawowych powstałych z przekształcenia Gimnazjum Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 3 w Czeladzi 

 

 

Ogłoszenie Burmistrz Miasta Czeladź w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie Czeladź do nowego ustroju szkolnego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Głównym zadaniem oświatowym gminy jest zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w publicznych przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz gimnazjach, w tym z oddziałami integracyjnymi.

 

W Czeladzi funkcjonują sieci placówek oświatowych ustalone przez Radę Miejską w Czeladzi. Uchwałami Rady Miejski w Czeladzi w 2004 roku zostały ustalone plany sieci oraz granice obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę. W 2014 roku, uwzględniając zmiany w ustawie o systemie oświaty, Rada Miejska uchwałą zaktualizowała sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Czeladź. Sieć szkół podstawowych i gimnazjów została tak ustalona, aby wszystkie dzieci zamieszkałe na obszarze gminy miały możliwość spełniania obowiązku nauki jak najbliżej miejsca zamieszkania. Obecnie Gmina Czeladź jest organem prowadzącym dla 7 przedszkoli, 3 szkół podstawowych, 2 gimnazjów i 1 zespołu szkół, w skład którego wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówki oświatowe na terenie Czeladzi, dla których organem prowadzącym jest gmina Czeladź:

Żłobek

Przedszkola:

Szkoły podstawowe:

Na terenie Czeladzi znajdują się także placówki oświatowe, dla których gmina Czeladź nie jest organem prowadzącym:

Czeladź wyróżniona - zdobyliśmy certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” oraz certyfikat nadzwyczajny „Primus”

12 października 2015 roku w zabytkowej Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Przedstawiciele władz Czeladzi z burmistrzem Zbigniewem Szaleńcem na czele odebrali przyznane gminie Czeladź certyfikaty oraz statuetki.

Ideą Programu "Samorządowy Lider Edukacji" jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. Program ma charakter akredytacji (certyfikacji) środowiskowej, której dokonują przedstawiciele świata nauki – profesorowie reprezentujący wybrane polskie uczelnie, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania oświatą, jakości kształcenia, polityki samorządowej i marketingu edukacyjnego.

Czeladź zdobyła certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” - komisja certyfikacyjna doceniła nasz samorząd za umiejętności projektowania polityki lokalnej w taki sposób, by skutecznie i efektywnie odpowiadać na bieżące i strategiczne wyzwania w sferze kreowania kapitału intelektualnego i społecznego miasta.

Miasto Czeladź zdobyło także nagrodę oraz certyfikat nadzwyczajny „Primus” - otrzymały go te samorządy, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych.

Recenzja sporządzona przez komisję certyfikacyjną zawierająca wnioski, uwagi i rekomendacje sformułowane przez ekspertów oceniających nasz samorząd stanowi dowód uznania dla działań samorządu w zakresie tworzenia warunków sprzyjających zapewnieniu jak najwyższej jakości kształcenia w Czeladzi. Celem władz miasta jest dalszy rozwój i wzmacnianie potencjału edukacyjnego Czeladzi poprzez inwestycje infrastrukturalne oraz nowoczesne zarządzanie oświatą.

kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf informacja dla rodziców uczniów klas III i VI.pdf 17-03-13 15:05 56.57KB pobierz plik: informacja dla rodziców uczniów klas III i VI.pdf
odt wniosek o przyjęcie dziecka.odt 17-03-13 15:06 16.54KB pobierz plik: wniosek o przyjęcie dziecka.odt
doc 2018_2019 wniosek_o_dowóz.doc 18-05-09 10:38 18KB pobierz plik: 2018_2019 wniosek_o_dowóz.doc
pdf Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2018/ 2019 18-08-28 14:21 86.76KB pobierz plik: Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu do szkoły lub przedszkola w roku szkolnym 2018/ 2019
docx Wniosek-dowożenie uczniów niepełnosprawnych2019-2020.docx 19-05-16 10:03 21.88KB pobierz plik: Wniosek-dowożenie uczniów niepełnosprawnych2019-2020.docx
pdf Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły - rok szkolny 2019-2020.pdf 19-06-11 13:09 190.47KB pobierz plik: Wniosek w sprawie zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do szkoły - rok szkolny 2019-2020.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry