adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
17 marca 2021
kategoria:
Konkursy

17 marca 2021 r. Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych na terenie Miasta Czeladź w roku 2021.

Członkowie komisji konkursowych będą oceniać i opiniować wnioski złożone w otwartych konkursach ofert na realizację następujących zadań publicznych w 2021 r.:

  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
  • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się:

  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Czeladź;
  • na stronie internetowej Miasta www.czeladz.pl
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czeladz.pl

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych można składać w Kancelarii Urzędu Miasta Czeladź, w nieprzekraczalnym terminie do 22.03.2021 r. do godziny 15:00.

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry