adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Samorząd Straż Miejska Zadania Strazy Miejskiej

Do zadań Straży Miejskiej w Czeladzi należy w szczególności:

Straż Miejska


1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych;
2. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;
3. Kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie określonym w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017r. poz. 2136 i 2371 oraz z 2018r. poz. 317 i 650);
4. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;
5. Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia;
6. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;
7. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;
8. Doprowadzenie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób;
9. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;
10. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Do zadań straży miejskiej należy w szczególności (…) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.
Na tej podstawie Straż Miejska w Czeladzi od wielu lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym obszarze najbardziej aktywny jest inspektor do spraw nieletnich, który jest inicjatorem szeregu działań w tym zakresie, ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta. W ramach współpracy utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami, pedagogami, psychologami i wychowawcami placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, przemocy oraz zapobieganie popełnieniu czynów karalnych poprzez proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.


Nasze działania opierają się na organizowaniu spotkań i prowadzeniu prelekcji tematycznie dobranymi dla poszczególnych grup wiekowych dzieci i młodzieży, ich poziomu edukacji i możliwości psychofizycznych w zakresie zagadnień dotyczących przestrzegania porządku publicznego i współżycia społecznego, także zapobiegania:


1. zagrożeniom w ruchu drogowym poprzez zaznajomienie dzieci i młodzieży z przepisami kodeksu drogowego tj:
- prawidłowe przechodzenie przez jezdnie,
- sygnalizacja świetlna i znaki drogowe,
- bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły,
- zasady ruchu drogowego i bezpiecznej jazdy na rowerze, motorze i motocyklu.
2. zagrożeniom jakie można napotkać w życiu codziennym (na terenie przedszkola, szkoły, na podwórku, w trakcie wypoczynku), w tym;
- zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą,
- bezpieczne formy spędzania wolnego czasu w okresie zimowym,
- krzewienie kontrolowanej nieufności dzieci w stosunku do osób nieznajomych,
3. przejawom patologii społecznej (przemoc, agresja) w tym:
- odpowiedzialność prawna osób nieletnich.

 

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry