adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: 1 lipca Urząd Miasta będzie czynny do godziny 15.30. We wszystkich wydziałach zostaną wyznaczone dyżury pracowników.760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Straż MiejskaSłużba Stałego Dyżuru i monitoringu (całodobowo)


tel. 32 76 37 964, 32 76 33 697


1. Przemysław Piekoszewski
2. Andrzej Zięba
3. Tomasz Piekarczyk,
4. Paweł Jamrocha
5. Łukasz Szczypiński,

 

Oskarżyciel Publiczny


tel. 32 76 37 967

1. Waldemar Spyrka
2. Urszula Kaczmarek

Inspektor ds. nieletnich

 

tel. 32 76 37 967

1. Urszula Kaczmarek

 


Referat Zarządzania Kryzysowego

 

tel. 32 76 36 96, 32 76 37 937

1. Arkadiusz Duda
2. Katarzyna Banasiak
3. Jerzy Bartosik

Do zakresu działania Referatu Zarządzania Kryzysowego należy:1. Realizacja zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych.
2. Opracowanie i aktualizacja przy współudziale wydziałów urzędu oraz właściwych instytucji Planu Obrony Cywilnej Miasta, Planu Zarządzania Kryzysowego oraz planów działania wynikających z realizowanych zadań obronnych.
3. Przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń i decyzji Burmistrza.
4. Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej.
5. Planowanie, organizacja i realizacja przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków ratowniczych oraz OC w akcjach zapobiegania i zwalczania klęsk żywiołowych i katastrof oraz współdziałanie z właściwymi instytucjami w tym zakresie.
6. Planowanie i organizacja udziału sił i środków OC w realizacji zadań na rzecz sił zbrojnych.
7. Nadzór w zakresie realizacji zadań obronnych i OC w gminnych jednostkach organizacyjnych.
8. Planowanie i wykonywanie przedsięwzięć przygotowawczych do ewakuacji ludności.
9. Sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji zadań obronnych i OC w podległych jednostkach organizacyjnych.
10. Planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
11. Wyznaczanie oraz nadzorowanie przygotowania zakładów opieki zdrowotnej do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia.
12. Zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłu spożywczego oraz urządzeń specjalnych.
13. Opracowanie i aktualizacja bazy danych dotyczących sił i środków niezbędnych do realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.
14. Prowadzenie ewidencji budownictwa ochronnego istniejącego i do doraźnego przygotowania oraz utrzymania w gotowości eksploatacyjnej budownictwa ochronnego.
15. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego i OC oraz popularyzacja Obrony Cywilnej
16. Organizowanie systemu łączności i utrzymywanie w ciągłej sprawności technicznej Systemu Powszechnego Ostrzegania i Alarmowania Ludności.
17. Opiniowanie, uzgadnianie i rozliczanie dotacji celowych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń, których zadania statutowe obejmują zakres: ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
18. Przygotowanie i utrzymanie w stałej gotowości do pracy stanowiska kierowania, gminnego centrum zarządzania kryzysowego.
19. Prowadzenie ewidencji, nakładanie, rozliczanie i realizacja świadczeń osobistych, rzeczowych i szczególnych.
20. Zorganizowanie doręczania i doręczanie kart powołania w trybie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej.
21. Utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej bazy magazynowej.
22. Prowadzenie innych spraw z zakresu zarządzania kryzysowego, Obrony Cywilnej i spraw obronnych nie przydzielonych innym wydziałom urzędu.

 

 

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry