adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANY PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE CZELADŹAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAPrzyjmujemy wnioski na preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel/orzech, ekogroszek, miał).Informacja o przystąpieniu Gminy Czeladź do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.Громадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Rekrutacja do szkół i przedszkoli Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych

Do klas I publicznych szkół podstawowych przyjmowane są:

 • dzieci siedmioletnie (urodzone w roku 2016) objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2017) zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Wnioski można pobrać ze stron internetowych szkół oraz w ich sekretariatach.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie uzupełniające do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzi szkoła, która po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami  i odpowiadającą im liczbą punktów  określonymi w uchwale nr XXXIV/455/2017 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj:

 • rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w danej szkole – 20 pkt.;
 • najbliższa rodzina kandydata zamieszkuje w obwodzie szkoły, wspomagając na co dzień proces opiekuńczy – 10 pkt.;
 • miejsce pracy przynajmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego znajduje się w obwodzie szkoły – 5 pkt.

Do powyższych dokumentów należy dołączyć pisemne oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów niezbędne do potwierdzenia powyższych okoliczności.

Ważne terminy

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 26 stycznia 2023 r.
w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

 • 13-24 lutego 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
 • 13 marca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 14-24 marca 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 27 marca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • 17-21 kwietnia 2023 r. – termin postępowania uzupełniającego
 • 8 maja 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 9-15 maja 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy I publicznej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia
 • 16 maja 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zb_28_2023.pdf 23-01-30 11:53 65.8KB pobierz plik: zb_28_2023.pdf
pdf akt 455 2017 SP.pdf 23-01-30 11:53 186.84KB pobierz plik: akt 455 2017 SP.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry