adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA: PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANY PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE CZELADŹAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAPrzyjmujemy wnioski na preferencyjny zakup paliwa stałego (węgiel/orzech, ekogroszek, miał).Informacja o przystąpieniu Gminy Czeladź do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.Громадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Rekrutacja do szkół i przedszkoli Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych

Rekrutacja do oddziałów klas siódmych dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź, na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie w Szkole Podstawowej nr 1 w Czeladzi, im. Stanisławy Łakomik.

Do oddziału dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia tej szkoły, który:

 • otrzymał promocję do klasy VII,
 • uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.

Informacje o terminie planowanego egzaminu predyspozycji językowych można uzyskać bezpośrednio w szkole, w której będzie prowadzony nabór.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
 • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu oddział nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie rekrutacyjnym brane są pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.:

 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Ww. kryteria mają jednakową wartość.

W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą zostać przyjęci kandydaci niebędący uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego oraz spełnili powyższe warunki.

Ważne terminy

Terminy składania dokumentów o przyjęcie do klas VII dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024 określa Zarządzenie nr 28/2023 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I publicznych szkół podstawowych oraz klas siódmych dwujęzycznych prowadzonych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Czeladź.

 • 20-31 marca 2023 r. – składanie wniosków o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej
 • 23-30 czerwca 2023 r. – uzupełnianie wniosków o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII
 • 3 lipca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 4-10 lipca 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia
 • 11 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • 12-14 lipca 2023 r. – termin postępowania uzupełniającego
 • 21 lipca 2023 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
 • 24-26 lipca 2023 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej, w postaci pisemnego oświadczenia
 • 27 lipca 2023 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

kategoria: Powiązane pliki [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zb_28_2023.pdf 23-01-30 12:26 65.8KB pobierz plik: zb_28_2023.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry