adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA! Informujemy, że w sobotę, 25 maja, Urząd Miasta Czeladź będzie czynny w godz. 7.30-15.30. Zapraszamy!UWAGA ZMIANY W OBWODACH 7 i 8: ulice wcześniej ujęte w obwodzie 7 tj. „Bratków”, „Jaśminowa”, „Mieczyków”, „Słowiańska”, „Storczyków”, „Tulipanów”, „Wrzosowa” zostały przeniesione do obwodu 8 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi ul. Reymonta 80, wyborcy z tych ulic w najbliższych wyborach głosują w SP Nr 1AKTUALNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA O JAKOŚCI POWIETRZAUWAGA: PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANY PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE CZELADŹAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Dowóz uczniów niepełnosprawnych Rok szkolny 2022/2023 Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego

II. ZWROT KOSZTÓW PRZEWOZU

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów przewozu dziecka do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023, proszeni są o złożenie „Wniosku o zwrot kosztów przewozu na rok szkolny 2022/2023” wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO.

Załączniki:
1) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (aktualne);
2) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
3) kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu wykorzystywanego przez rodzica/opiekuna prawnego do zapewnienia przewozu dziecka/ucznia;
4) dokument potwierdzający spalanie samochodu na 100 km, wg danych producenta samochodu (np. kserokopia świadectwa zgodności WE wskazanego pojazdu lub zaświadczenie od producenta pojazdu ze wskazaniem nr VIN o średnim zużyciu paliwa w jednostkach na 100 km – cykl łączony);
5) upoważnienie właściciela samochodu do użytkowania pojazdu przez rodzica/prawnego opiekuna w przypadku, gdy rodzic/opiekun użytkuje pojazd, który nie jest jego własnością;
6) oświadczenie właściciela samochodu o wykorzystaniu pojazdu do dowożenia dziecka wraz z opiekunem do placówki;
7) inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, jeśli będą wymagane.

Wnioski należy składać w terminie od 26 lipca 2022 r. do Urzędu Miasta Czeladź – Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, ul. Katowicka 45, pok. 408.

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW DOWOZU

1. Umowa o zwrot kosztów przewozu zawierana jest pomiędzy Burmistrzem Miasta Czeladź,
a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Zwrot kosztów wypłacany jest za dni obecności dziecka w szkole w dni nauki szkolnej, począwszy od dnia podpisania umowy.
3. Wysokość zwrotu obliczana jest na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)

Osoba koordynująca zwrot kosztów dowozu:

Anna Pasieka - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, pok. 408, tel. 32/ 76-37-988  e-mail:

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała nr LII_687_2022.pdf 22-07-05 12:24 1.5MB pobierz plik: Uchwała nr LII_687_2022.pdf
docx WNIOSEK o zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego 2022_2023.docx 22-07-05 12:24 20.13KB pobierz plik: WNIOSEK o zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego 2022_2023.docx

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry