adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
UWAGA! Informujemy, że w sobotę, 25 maja, Urząd Miasta Czeladź będzie czynny w godz. 7.30-15.30. Zapraszamy!UWAGA ZMIANY W OBWODACH 7 i 8: ulice wcześniej ujęte w obwodzie 7 tj. „Bratków”, „Jaśminowa”, „Mieczyków”, „Słowiańska”, „Storczyków”, „Tulipanów”, „Wrzosowa” zostały przeniesione do obwodu 8 do Szkoły Podstawowej nr 1 w Czeladzi ul. Reymonta 80, wyborcy z tych ulic w najbliższych wyborach głosują w SP Nr 1AKTUALNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA O JAKOŚCI POWIETRZAUWAGA: PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA ORAZ ZAKTUALIZOWANY PODZIAŁ MIASTA CZELADŹ NA OKRĘGI WYBORCZE W MIEŚCIE CZELADŹAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Edukacja Dowóz uczniów niepełnosprawnych Rok szkolny 2023/2024 Zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego

II. ZWROT KOSZTÓW PRZEWOZU
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów przewozu dziecka do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024, proszeni są o złożenie „Wniosku o zwrot kosztów przewozu na rok szkolny 2023/2024” wraz ze wskazanymi we wniosku załącznikami i klauzulą informacyjną RODO.
Załączniki:
1) kserokopia aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub aktualnego orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
2) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
3) inne dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, jeśli będą wymagane.

Wnioski należy składać w terminie od dnia 26 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta Czeladź – Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, ul. Katowicka 45, pok. 405.

ZASADY ZWROTU KOSZTÓW PRZEWOZU
1. Umowa o zwrot kosztów przewozu zawierana jest pomiędzy Burmistrzem Miasta Czeladź,
a rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. Zwrot kosztów wypłacany jest za dni obecności dziecka w szkole w dni nauki szkolnej, począwszy od dnia podpisania umowy.
3. Wysokość zwrotu obliczana jest na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.)
Osoba koordynująca zwrot kosztów dowozu:
Anna Pasieka - Wydział Edukacji i Polityki Społecznej, pok. 405, tel. 32/ 76-37-983 e-mail:

 

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała LX_757_2022 z 30.11.2022.pdf 23-06-20 15:35 1.5MB pobierz plik: Uchwała LX_757_2022 z 30.11.2022.pdf
pdf WNIOSEK_o zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego 2023_2024.pdf 23-08-03 09:51 128.9KB pobierz plik: WNIOSEK_o zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego 2023_2024.pdf
pdf Oświadczenie podmiotu, któremu powierzono wykonywanie transportu.pdf 23-08-03 09:51 99.36KB pobierz plik: Oświadczenie podmiotu, któremu powierzono wykonywanie transportu.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry