adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
05 kwietnia 2021
kategoria:
Aktualności

Plan  Adaptacji  Miasta  Czeladzi  do  zmian  klimatu  do roku  2030  powstał  w  odpowiedzi  na  jeden z najważniejszych  problemów  ochrony środowiska,  jakim  są  zmiany  klimatu  i  potrzeba  adaptacji  do skutków  tych  zmian.  Plan  wskazuje  wizję,  cel  nadrzędny  oraz  cele  szczegółowe  adaptacji  miasta  do zmian  klimatu,  jakie  powinny  zostać  osiągnięte  poprzez  realizację  wybranych  działań  adaptacyjnych w czterech   najbardziej   wrażliwych   sektorach/obszarach   miasta,   to   jest   w   zakresie   zdrowia publicznego/grup wrażliwych, gospodarki wodnej, transportu oraz gospodarki przestrzennej miasta.

Podstawą  opracowania  Planu  Adaptacji  były  porozumienie  Gminy  Miejskiej  Czeladź  z  Ministerstwem Środowiska  w  sprawie  przystąpienia  do  projektu,  oferta  Wykonawcy złożona w  postępowaniu przetargowym  oraz  Podręcznik  adaptacji  dla  miast - wytyczne  do  przygotowania  Miejskiego  Planu Adaptacji do zmian klimatu.

Plan  Adaptacji  jest  powiązany  z  dokumentami  poświęconymi  adaptacji  do  zmian  klimatu  szczebla międzynarodowego,   wspólnotowego   i  krajowego,  a  także  dokumentami  regionalnymi.  Działania adaptacyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Wpisują się także       w politykę rozwoju Czeladzi wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych obowiązujących w mieście.

Plan Adaptacji ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zmniejszenie jego podatności na zjawiska  ekstremalne  oraz  zwiększenie  potencjału  do  radzenia  sobie  ze  skutkami  tych  zjawisk  i  ich pochodnych.

Plan Adaptacji Klimatu.

Załączniki do planu adaptacji

  • Załącznik nr. 1 - Lista interesariuszy.
  • Załącznik nr. 2 - Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta.
  • Załącznik nr. 3 - Materiały graficzne.
  • Załącznik nr. 4 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Czeladzi do zmian klimatu do roku 2030.
  • Załącznik nr. 5 – Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
kategoria: Powiązane pliki [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Plan Adaptacji Klimatu.pdf 21-04-22 11:42 0.94MB pobierz plik: Plan Adaptacji Klimatu.pdf
pdf Załącznik nr. 1 - Lista interesariuszy.pdf 21-04-22 11:42 145.92KB pobierz plik: Załącznik nr. 1 - Lista interesariuszy.pdf
pdf Załącznik nr. 2 - Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta.pdf 21-04-22 11:43 433.77KB pobierz plik: Załącznik nr. 2 - Opis głównych zagrożeń klimatycznych i ich pochodnych dla Miasta.pdf
pdf Załącznik nr. 3 - Materiały graficzne.pdf 21-04-22 11:43 2.59MB pobierz plik: Załącznik nr. 3 - Materiały graficzne.pdf
pdf Załącznik nr. 4 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Czeladzi do zmian klimatu do roku 2030.pdf 21-04-22 11:43 1.18MB pobierz plik: Załącznik nr. 4 – Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Czeladzi do zmian klimatu do roku 2030.pdf
pdf Załącznik nr. 5 – Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf 21-04-22 11:43 1.68MB pobierz plik: Załącznik nr. 5 – Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry