adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
AKTUALNE INFORMACJE I OSTRZEŻENIA O JAKOŚCI POWIETRZAAKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT CYBERBEZPIECZEŃSTWAГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
10 listopada 2023
kategoria:
Aktualności
Informacja
Informacja

Miasto Czeladź przystąpiło do aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Program rewitalizacji ma przede wszystkim przyczynić się do ożywienia wyznaczonych obszarów miasta poprzez rozwiązanie problemów społecznych i gospodarczo-przestrzennych. W związku w powyższym otwieramy nabór pomysłów na przedsięwzięcia, które powinny zostać wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czeladź.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swoich pomysłów na przedsięwzięcia! Można to zrobić od 23 października do 19 listopada 2023 r. wypełniając formularz online dostępny pod linkiem: https://forms.gle/zMrFrNeNYLQzpMcW8

 

Dodatkowo swoje pomysły na zadania będzie można zgłosić w trakcie:

  • kawiarenki obywatelskiej, która odbędzie się w dniu 15 listopada 2023 roku w godzinach 15.30-17.30 w Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej przy ul. Rynek 22 (Kamienica Konarzewskich),
  • dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Miasta Czeladź w dniach 14 i 16 listopada 2023 roku w godzinach 9.00-15.30 II piętro, pokój nr 418.

Zgłaszane zadania:

  1. powinny dotyczyć jednego lub kilku podobszarów rewitalizacji: Podobszar 1. Stare Miasto; Podobszar 2. Kolonia Saturn; Podobszar 3. Nowe Miasto; Podobszar 4. Stare Piaski, lub oddziaływać na te podobszary (Mapa z podobszarami rewitalizacji jest dostępna na stronie https://dzienniki.slask.eu/WDU_S/2016/1451/akt.pdf
  2. mogą dotyczyć zarówno inwestycji (remonty, modernizacje, zagospodarowanie przestrzeni), jak i sfery społecznej (np. rozwój oferty rekreacyjnej, czy kulturalnej; wsparcie/działania dedykowane określonym grupom społecznym);
  3. powinny być kompleksowe, tzn. jeśli np. propozycją zadania jest adaptacja / remont budynku, w zadaniu tym warto wprowadzić także zadania społeczne, jakie będą realizowane w odnowionym budynku;
  4. mogą być realizowane zarówno przez Miasto i jego jednostki, ale także przez inne podmioty – publiczne, społeczne (stowarzyszenia, fundacje), spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty prywatne (przedsiębiorstwa, uczelnie, placówki opiekuńcze, edukacyjne) itp.

Zgłoszone propozycje będą weryfikowane pod kątem oddziaływania na zidentyfikowane problemy oraz możliwości ich realizacji – czy istnieje podmiot, który mógłby je zrealizować. Zadania, które przejdą taką weryfikację, będą uzupełniane i szerzej opisywane podczas indywidualnych rozmów z osobami/podmiotami je zgłaszającymi oraz podmiotami, które będą odpowiedzialne za ich realizację.

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry