adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
760. rocznica lokacji Miasta CzeladźГромадянин України, тут ви знайдете найважливішу інформацію (НАТИСНІТЬ ТУТ)Czeladź pomaga Ukrainie!Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
12 stycznia 2022
kategoria:
Aktualności
Dodatek osłonowy
Dodatek osłonowy

KRYTERIUM DOCHODOWE

Jeśli  Twoje miesięczne łączne zarobki oraz osób z Tobą gospodarujących, w przeliczeniu na osobę nie przekraczają:

    1.500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

    2.100,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się dodatek osłonowy.

UWAGA!!

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego możesz otrzymać dodatek, ale w niższej wartości zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy przysługuje  za okres 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022. W przypadku wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 realizacja wypłaty dodatku osłonowego nastąpi jednorazowo w terminie nie późniejszym niż do 2 grudnia 2022 r.

WYSOKOŚĆ DODATKU OSŁONOWEGO

    gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 400 zł/rocznie

    gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 600 zł/rocznie;

    gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 850 zł/rocznie;

    gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1 150 zł/rocznie.

Dodatek osłonowy dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym - wysokość:

Jeżeli głównym źródłem ogrzewania jest np. kominek, koza, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe zasilany węglem lub paliwem węglopochodnym, przewidziane stawki dodatku są wyższe.

    gospodarstwa 1 osobowe - wsparcie na poziomie 500 zł/rocznie;

    gospodarstwa 2-3 osobowe - wsparcie na poziomie 750 zł/rocznie;

    gospodarstwa 4-5 osobowe - wsparcie na poziomie 1062,50 zł/rocznie;

    gospodarstwa 6 i więcej osobowe - wsparcie na poziomie 1437,50 zł/rocznie.

ORGAN PROWADZĄCY POSTĘPOWANIE

Wnioski dla osób mających miejsce zamieszkania w Czeladzi będą przyjmowane elektronicznie oraz w formie tradycyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przy ulicy 17 Lipca 12 (były sklep sportowy) w godzinach pracy Ośrodka.

Poniedziałek 8:00 – 16:30

Wtorek – Czwartek 8:00 – 15:00

Piątek 8:00 – 13:30

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać do 31 października 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

PROCEDURA WS PRZYZNANIA DODATKU OSŁONOWEGO

Aby ustalić sytuację dochodową Twojego gospodarstwa domowego dla wniosków złożonych  do dnia do 31 lipca 2022 r. podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego  będzie rok 2020.  Dla wniosków złożonych w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 października 2022 r. podstawą obliczenia dochodu będzie rok 2021.

Weryfikacja dochodów członków gospodarstwa domowego następuje przy użyciu systemów teleinformatycznych Emp@tia, za pośrednictwem których pozyskiwane są dane o dochodach osiąganych w danym roku kalendarzowym rozliczonych na zasadach ogólnych oraz wysokość odprowadzonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ W PONIŻSZYM LINKU DO MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI:

https://mops.czeladz.pl/bip/dodatek-oslonowy (KLIKNIJ TUTAJ)

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry