do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
14 sierpnia 2018
kategoria:
Aktualności
Wybory samorządowe 2018
Wybory samorządowe 2018

Najważniejsze informacje na temat zbliżających się wyborów samorządowych.

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZELADZI
O TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW
DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH
W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 21 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
 
Na podstawie art. 408, art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), informuje się, że  w dniu 1 października 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45, 41-250 Czeladź, sala konferencyjna nr 2, odbędzie się losowanie numerów list kandydatów dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym do Rady Miejskiej w Czeladzi, a niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 Kodeksu wyborczego.

 

Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej

Miejska Komisja Wyborcza w składzie:
Przewodniczący Komisji Karolina Juryniec
Zastępca Przewodniczącego Komisji Bogdan Jakubczyk
Członek Komisji Dorota Wierzbicka
Członek Komisji Bogumiła Ziętek
Członek Komisji Katarzyna Makuła
Członek Komisji Paulina Góra
Członek Komisji Mateusz Zub
Członek Komisji Sylwester Szwankowski
Członek Komisji Jerzy Józefoski,

dyżuruje w następujących dniach i godzinach:

19 września 10:00 – 11:00
20 września 14:00 - 16:00
24 września 2018r. 15:00 – 17:00
26 września 2018r. 18:00 - 24.00
27 września 2018r. 15:30 – 16:30

 

Głosowanie korespondecyjne i przez pełnomocnika

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają prawo do głosowania przez pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do 12 października 2018 r.

Akt pełnomocnictwa sporządzony przed pierwszym głosowaniem dotyczy również ponownego głosowania w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli będzie ono przeprowadzone. Z kolei wyborca, który przed pierwszym głosowaniem nie złożył wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa, może złożyć taki wniosek po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 26 października 2018 r.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy, upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Wniosek powinien zawierać:

nazwisko i imię (imiona),
imię ojca,
datę urodzenia,
numer ewidencyjny PESEL oraz
adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.
Do wniosku załącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat oraz pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Natomiast nie może być pełnomocnikiem osoba, wchodząca w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla obwodu głosowania osoby, udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni jak również kandydaci w danych wyborach
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa należy złożyć w godzinach pracy urzędu gminy.

Głosowanie korespondencyjne
dla wyborców ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności


Wyborcy z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu komisarzowi wyborczemu najpóźniej do 8 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy jednocześnie ponownego głosowania (tzw. II tura) w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca, który nie zgłosił zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, może go zgłosić po dniu pierwszego głosowania - najpóźniej do 25 października 2018 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a.
Wyborca głosujący korespondencyjnie będzie ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla jego stałego miejsca zamieszkania

Zgłoszenia dokonuje się w godzinach pracy delegatury Krajowego Biura Wyborczego obsługującego komisarza wyborczego.

Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udziela Wydział Spraw Obywatelskich UM Czeladź.

Źródło: Agnieszka Pokorny, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

kategoria: Powiązane pliki [21]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf kalendarz wyborczy.pdf 18-08-14 13:37 311.78KB pobierz plik: kalendarz wyborczy.pdf
pdf uchwała obwody 2018.pdf 18-08-14 13:38 251.31KB pobierz plik: uchwała obwody 2018.pdf
pdf urm_XLVIII_604_okręgi wyborcze 2018.pdf 18-08-14 13:38 284.65KB pobierz plik: urm_XLVIII_604_okręgi wyborcze 2018.pdf
docx Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.docx 18-08-14 13:38 21.32KB pobierz plik: Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.docx
docx Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.docx 18-08-14 13:38 20.59KB pobierz plik: Uchwała PKW z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.docx
doc Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - załącznik 1.doc 18-08-14 13:38 128KB pobierz plik: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie - załącznik 1.doc
doc Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - załącznik 2.doc 18-08-14 13:39 127.5KB pobierz plik: Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie - załącznik 2.doc
pdf bezpłatne tablice.pdf 18-08-17 07:59 18.97KB pobierz plik: bezpłatne tablice.pdf
pdf WYKAZ SŁUPÓW I TABLIC.pdf 18-08-17 07:59 200.41KB pobierz plik: WYKAZ SŁUPÓW I TABLIC.pdf
pdf obwieszczenie _okręgi 2018.pdf 18-08-20 10:04 32.17KB pobierz plik: obwieszczenie _okręgi 2018.pdf
pdf obwieszczenie Marszałka województwa Śląskiego.pdf 18-08-21 15:10 728.14KB pobierz plik: obwieszczenie Marszałka województwa Śląskiego.pdf
pdf Obwieszczenie Starosty powiatu Będzińskiego.pdf 18-08-23 09:05 648.25KB pobierz plik: Obwieszczenie Starosty powiatu Będzińskiego.pdf
pdf Miejska Komisja Wyborcza składy i dyżury.pdf 18-09-13 09:30 20.37KB pobierz plik: Miejska Komisja Wyborcza składy i dyżury.pdf
pdf obwieszczenie_Obwody 2018.pdf 18-09-13 11:59 82.44KB pobierz plik: obwieszczenie_Obwody 2018.pdf
pdf Czeladź MKW od 20.09. składy i dyżury.pdf 18-09-19 08:32 22.53KB pobierz plik: Czeladź MKW od 20.09. składy i dyżury.pdf
pdf komunikat_losowanie.pdf 18-09-26 10:48 57.63KB pobierz plik: komunikat_losowanie.pdf
pdf komunikat o terminie losowania numerów list.pdf 18-09-28 11:18 299.62KB pobierz plik: komunikat o terminie losowania numerów list.pdf
pdf nr list kandydatów.pdf 18-10-01 16:36 621.87KB pobierz plik: nr list kandydatów.pdf
pdf obwieszczenie kandydaci na Burmistrza.pdf 18-10-01 16:36 521.17KB pobierz plik: obwieszczenie kandydaci na Burmistrza.pdf
pdf obwieszczenie kandydaci na radnych.pdf 18-10-01 16:48 691.21KB pobierz plik: obwieszczenie kandydaci na radnych.pdf
pdf Miasto_Czeladz_komisje obwodowe.pdf 18-10-03 11:14 151.42KB pobierz plik: Miasto_Czeladz_komisje obwodowe.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H