do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
20 września 2018
kategoria:
Aktualności
Artur Rejdak
Artur Rejdak

W czwartek, 20 września 2018 roku, zmarł Artur Rejdak - prawnik, znawca i badacz historii Czeladzi, autor licznych publikacji prasowych i książkowych, wieloletni wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, członek Harcerskiego Kręgu Seniorów w Czeladzi. 

 

 

Zawiadamiamy, że Msza św. żałobna za śp. druha Artura Rejdaka odbędzie się
22 września 2018 r., o godz. 11.00 w kościele św. Stanisława BM.
Pochowany zostanie na cmentarzu na Piaskach. 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ś.p. ARTURA REJDAKA

wielkiego znawcy historii Czeladzi, 
wieloletniego wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi, aktywnego członka Harcerskiego Kręgu Seniorów,
troszczącego się o pamięć zasłużonych dla miasta czeladzian,
Człowieka wyjątkowego, bez którego nasze miasto nie będzie już takie samo.

Szczere wyrazy współczucia kieruję do Rodziny 
i Wszystkich Bliskich Zmarłego.

Burmistrz Miasta Czeladź
Zbigniew Szaleniec

Urodził się 24 listopada 1932 r. w Czeladzi – Piaskach, co zawsze z dumą podkreślał, nazywając siebie piaszczaninem. Jego rodzicami byli Andrzej i Florentyna z domu Olszewska.
Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 6 na Piaskach, a następnie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu. Był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Należał do grona założycieli Stowarzyszenia Miłośników Czeladzi i od samego początku działalności Stowarzyszenia, czyli od 1983 r. był w jego władzach. Sprawy miasta, regionu i tzw. małej ojczyzny były mu bardzo bliskie i wiele prywatnego czasu poświęcał dokumentowaniu przeszłości Czeladzi, poszukiwaniu materiałów źródłowych, opisywaniu i wyjaśnianiu „białych plam” w historii miasta, popularyzowaniu ważnych wydarzeń i sylwetek znanych osób, związanych z miastem.

Na jego dorobek pisarski składa się wiele publikacji książkowych, poświęconych Czeladzi. Są to: Aneks do planu miasta (współautor), Czeladzkie pomniki, Czeladzkie sądy, Czeladź – Piaski: szkic historyczny, Herby Czeladzi, Kronika czeladzkiego harcerstwa (współautor), Miasto Czeladź w Księstwie Siewierskim, Odwiedzili Czeladź, Patroni naszych ulic, Związek Orła Białego w Czeladzi, Czeladź w dawnym obiektywie, Czeladź w świetle dokumentów z lat 1228 – 1786 (współautor), opracował aneks do książki Czesławy Niemyskiej - Rączaszkowej Czeladź: opowieść o mieście. Był autorem wielu artykułów historycznych publikowanych w gazecie samorządowej „Echo Czeladzi”, w „Ekspresie Zagłębiowskim” i w roczniku „Zeszyty Czeladzkie” wydawanym przez SMCz.

Dzięki jego zaangażowaniu (wielokrotnie był członkiem komitetów organizacyjnych) i determinacji powstały w Czeladzi tablice pamiątkowe, poświęcone m. in.: bohaterskim harcerzom, którzy zginęli w czasie II wojny światowej (kościół pw. św. Stanisława BM) i członkom Związku Orła Białego poległym w czasie okupacji hitlerowskiej (tablica w kościele Matki Bożej Bolesnej oraz obelisk w miejscu wybuchu konspiracyjnego składu amunicji w Łaźni Miejskiej w grudniu 1940 r.). Był orędownikiem, a także członkiem Komitetu Budowy Pomnika Katyńskiego na cmentarzu parafialnym.

Przy jego wydatnym współudziale, przed Komisariatem Policji powstał obelisk, upamiętniający policjantów Policji Państwowej i oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych na terenie byłego ZSRR, a w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w 2010 r. odsłonięto tablicę ku czci zamordowanych w Katyniu oficerów Wojska Polskiego i policjantów Policji Państwowej, pochodzących z Piasków. Bez jego bezcennej, historycznej wiedzy i dociekliwości, skrupulatności i prowadzonej dokumentacji, a także zaangażowania organizacyjnego nie obchodziły się różnorodne uroczystości towarzyszące tym wydarzeniom.

Był niestrudzonym propagatorem historii miasta, aktywnie włączał się w działalność popularyzatorską Stowarzyszenia, m.in. wygłaszając liczne pogadanki i prelekcje, przeznaczone dla młodzieży szkolnej, wielokrotnie był jurorem w konkursach Wiedzy o Czeladzi i jednym z konsultantów opracowanej pod kierunkiem prof. Jana Drabiny dwutomowej monografii miasta, która ukazała się w 2012 roku nakładem Muzeum Saturn. Swoją historyczną wiedzą dzielił się podczas posiedzeń Komisji Historycznej, powoływanej przez kolejnych burmistrzów Czeladzi, której był członkiem.

Równie aktywnie, jak w Stowarzyszeniu Miłośników Czeladzi, działał w Kręgu Seniorów Związku Harcerstwa Polskiego w Czeladzi - pracował w Komisji Historycznej tejże organizacji. Jego harcerska pasja sięgała 1945 roku. Był autorem lub współautorem licznych opracowań, poświęconych historii czeladzkiego harcerstwa: Kronika Czeladzkiego Harcerstwa 1913-2008, Foto-Kronika Czeladzkiego Harcerstwa, Historia ZHP Hufca Czeladź. Llata 1957-1963.
Był członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich Oddział w Będzinie.

Za długoletnią i różnorodną pracę na rzecz społeczności lokalnej był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Otrzymał m.in.: Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę Zasłużonemu dla Województwa Katowickiego, Złoty Medal Związku Harcerstwa Polskiego, Nagrodę Miasta Czeladź (1988), medal Zasłużony dla Kultury Polskiej (2003), odznakę Zasłużony dla Związku Kombatantów (2006).

 

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H