do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności
30 października 2017
kategoria:
Aktualności
Budżet Obywatelski 2018
Budżet Obywatelski 2018

W tym roku mieszkańcy zaproponowali głównie zadania, związane ze sportem i rekreacją, poprawą stanu infrastruktury ciągów pieszych i bezpieczeństwa, ale także kultury i podtrzymywania tradycji.

Złożono 17 formularzy, z czego 16 trafiło do weryfikacji merytorycznej, a jeden wpłynął po terminie. Powołany przez burmistrza Zbigniewa Szaleńca Zespół Oceniający ds. Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zaopiniował sześć propozycji. Realizacja pozostałych nie jest możliwa, ponieważ wskazane przez autorów zadania są już zaplanowane do realizacji, tereny na których miałyby zostać zrealizowane nie należą do miasta lub ich własność nie jest jednoznaczna. 13 listopada rozpocznie się głosowanie.

1/BO/18
Budowa Skateparku dla Czeladzi

Lokalizacja: Park Prochownia, Czeladź-Piaski

Imię i nazwisko zgłaszającego: Jolanta Moćko, Patrycja Juszczyk, Monika Pawlik, Dariusz Pietrzykowski, Dominik Penar
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 512 910,00 zł.

Opis projektu:
Celem projektu jest stworzenie wielofunkcyjnego skate parku, mieszczącego się w Parku Prochownia (Czeladź-Piaski). Tereny zielone wzbogacają system zieleni miejskiej, stanowią miejsca wypoczynku mieszkańców, a także pełnią funkcje izolacyjne i ochronne tras komunikacji pieszej, rowerowej, kolejowej i samochodowej, dlatego niezbędne jest zachowanie istniejących terenów oraz ciągła ich modernizacja zaspokajająca zmieniające się potrzeby mieszkańców naszego miasta.

Projekt skierowany jest do osób w wieku szkolnym, młodzieży oraz dorosłych. Ma pełnić rolę bezpiecznego miejsca wypoczynku i rekreacji dla miłośników jazdy na deskorolkach, rolkach oraz rowerach BMX.
Projekt zakłada wykonanie takich elementów jak: murki wykonane jako prefabrykowane belki ustawiane na posadzce, funbox – element żelbetonowy łączony z tzw. hubbą – (żelbeton, beton), piramida – żelbetonowe płyty najazdowe, quoter i rampa – wykonane z żelbetonu. Skate park powinien byc także wyposażony w poręcze i liczne murki typowe dla tego typu konstrukcji. Projekt zakłada oświetlenie skate parku i wkomponowanie go w tereny zielone i małą architekturę Parku Prochownia.

Korzyści, wynikające z realizacji projektu:
Zgodnie ze znanymi nam planami, Park Prochownia ma zostać przekształcony w Park Rozrywki. Budowa skate parku na terenie aktualnie rewitalizowanego parku wpisuje się zatem w miejskie plany. Realizacja projektu pozwoli dzieciom, młodzieży oraz dorosłym na aktywne, urozmaicone spędzanie wolnego czasu. Obiekt będzie użytkowany cały rok i będzie służył wszystkim tym, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

Obiekt z całą pewnością stanie się atrakcyjnym miejscem aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Czeladzi. Budowa skate parku jest odpowiedzią na rosnącą popularność sportów ekstremalnych i nie tylko. Do jazdy na deskorolce, hulajnodze, rolkach i rowerach BMX niezbędne są specjalnie przygotowane strefy – skate parki, których w Czeladzi na ten moment nie ma. Z powodu braku miejsc specjalnie przygotowanych dla osób uprawiających sporty ekstremalne, niejednokrotnie zniszczeniu ulegają osiedlowe drogi, place, chodniki, murki. Korzystanie z nieprzygotowanych miejsc i nawierzchni stanowi także zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników. Jesteśmy przekonani, że budowa skate parku ograniczyłaby tego typu sytuacje, jednocześnie pozytywnie wpływając na integrację społeczną i wizerunek miasta Czeladź.

 

2/BO/18
Budowa zatok parkingowych przy ulicy Asfaltowej

Lokalizacja: Czeladź, ulica Asfaltowa
Imię i nazwisko zgłaszającego: Joanna Lis
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 42 000,00 zł.

Opis projektu:
Projekt zakłada budowę zatok parkingowych przy ulicy Asfaltowej.

Korzyści, wynikające z realizacji projektu:
Wybudowanie zatok parkingowych w sposób zorganizowany i cywilizowany pozwoli zaspokoić potrzeby mieszkańców ulicy Waryńskiego i Armii Krajowej. Obecnie mieszkańcy szczególnie budynków Waryńskiego 22-24-26; 35-37 oraz budynku przy ulicy Armii Krajowej 28-32; 23-25 zmuszeni są do parkowania swoich samochodów na trawnikach między budynkami, co powoduje konflikty i spory wśród mieszkańców.

 

3/BO/18
Podróże nie tylko po literaturze

Lokalizacja: Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, ul. 1 Maja 27
Imię i nazwisko zgłaszającego: Marzena Becht
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 20 000,00 zł

Opis projektu:
Fundusze z Budżetu Obywatelskiego posłużą organizacji cyklicznych spotkań literacko-podróżniczych dla dzieci i dorosłych. Prezentacje multimedialne, opowieści dotyczące odwiedzanych miejsc przez znanych i mniej znanych podróżników; spotkania literackie z popularnymi autorami zapewnią mieszkańcom dostęp do świata kultury.

Korzyści, wynikające z realizacji projektu:
Spotkania organizowane w Bibliotece Głównej są ciekawe, ale jest ich mało. Mieszkańcy potrzebują częstszego kontaktu z ciekawymi ludźmi. Nie wszyscy mogą dotrzeć na wydarzenia organizowane w innych miastach. Takie wydarzenia pozwolą zintegrować się lokalnej społeczności sprawią, że każdy chętny będzie mógł w nich uczestniczyć.

 

4/BO/18
Remont alejek i stworzenie stref integracji społecznych mieszkańców w Parku Alfred

Lokalizacja: Działki nr 22/7, arkusz mapy 41
Imię i nazwisko zgłaszającego: Łukasz Zub
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 510 000,00 zł.

Opis projektu:
Projekt zakłada wyasfaltowanie istniejących ścieżek w parku Alfred oraz postawienie nowych ławek i koszy na śmieci.
Na terenie alejek powstanie kilka stref rekreacyjnych dla mieszkańców, które zapewnią możliwość rekreacji dla wszystkich pokoleń. Wyremontowane alejki zapewnią bezpieczne podróżowanie po nich na różnego rodzaju urządzeniach, tj. roli, rower, hulajnoga. Postawione nowe ławki oraz zagospodarowana zieleń, umożliwi odpoczynek oraz przyjemny odbiór tego terenu. Cały wyremontowany teren alejek będzie służył szerokiej grupie mieszkańców, co zagwarantuje integrację społeczeństwa lokalnego. Dodatkowo usytuowane dwa stoły do gry (piłkarzyki oraz szachy i chińczyk) umożliwią integrację międzypokoleniową. Plac zabaw zlokalizowany w otoczeniu dużego osiedla pozwoli na korzystanie z niego zarówno rodzicom z pociechami, jak i również nieco starszym dzieciom. Większy komfort użytkowania placu zabaw zapewni nawierzchnia bezpieczna usytuowana pod newralgicznymi urządzeniami. Siłownia zewnętrzna oraz strefa WorkOut pozwoli na zwiększenie aktywności fizycznej wśród mieszkańców osiedla w różnym wieku.

Korzyści, wynikające z realizacji projektu:
1. Remont alejek zapewni możliwość bezpiecznego poruszania się na różnego rodzaju środkach komunikacji, tj. rower, rolki, hulajnoga.
2. Budowa stref rekreacyjnych dla mieszkańców (strefa WorkOut, siłowni zewnętrznej, placu zabaw, itp.)
3. Postawienie nowych ławek przy alejkach da możliwość relaksu, bądź odpoczynku mieszkańcom.
4. Remont całego terenu pozwoli na integrację społeczeństwa lokalnego.

 

5/BO/18
Rewitalizacja Parku ul. Betonowa

Lokalizacja: ul. Betonowa
Imię i nazwisko zgłaszającego: Lucyna Fatyga
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 165 000,00 zł.

Opis projektu:
1. Odbudowanie wszystkich alejek w parku. Zrobienie równych asfaltowych ścieżek.
2. Przebudowa starego i zniszczonego boiska do koszykówki na małe boisko do piłki nożnej 15x20 m.

Korzyści, wynikające z realizacji projektu:
1. Łatwiejsze spacerowanie bez patrzenia co chwilę pod nogi by się nie potknąć.
Bezpieczne poruszanie się rowerem, rolkami i wózkiem
2. Przy ulicy Betonowej mieszka dużo dzieci, które uwielbiają grać w piłkę nożną. Niestety za boisko służy im kawałek trawnika, a bramkami są drzewa. Budowa boiska pozwoli im rozwijać pasję oraz miłość do sportu.

 

6/BO/18
Tor rowerowy dla każdego Pumptrack Czeladź

Lokalizacja: Proponowana lokalizacja działka nr 265/17, arkusz mapy nr 32 z kategorią Z1 (os. Piłsudskiego)
Imię i nazwisko zgłaszającego: Michał Wrzaszcz
Wstępna kalkulacja kosztów autora propozycji: 200.000,00 zł.

Opis projektu:
Projekt zakłada budowę zapętlonego, asfaltowego toru rowerowego typu pumptrack składającego się z dwóch połączonych ze sobą pętli o długości około 2x100mb zajmującego powierzchnię około 1500m2, idealnego do zabaw dla najmłodszych rowerzystów, ale również do mniej lub bardziej profesjonalnego treningu dla dorosłych amatorów oraz zaawansowanych rowerzystów. Plac nie będzie ogrodzony i dostęp do niego będzie otwarty umożliwiający zainteresowanym trening przy sprzyjających warunkach atmosferycznych w godzinach dziennych. Zapętlony tor składał się będzie z serii odpowiednio rozmieszczonych niewielkich "górek", dodatkowo z odpowiednio wyprofilowanymi zakrętami z bandami. Trening na takim torze polega na odpowiednim wykorzystaniu balansu ciała i wykonywaniu intuicyjnych, skoordynowanych ruchów "góra-dół" (tzw. pompowania), dzięki którym poruszanie się po torze może odbywać się bez pedałowania. Trening na takim torze uczy płynnej jazdy i przyśpieszania, bez konieczności pedałowania, szlifuje technikę wchodzenia w zakręty (bandy) bez zwalniania oraz wyrabia ważne nawyki rowerowe jak umiejętność wybierania szybkich linii przejazdu, a także praca tułowia i kończyn górnych i dolnych.

Dzięki odpowiedniemu profilowaniu trasy tor jest przejezdny na zróżnicowanych prędkościach zarówno dla małych rowerków dziecięcych jak i dużych rowerów górskich. Niemal każdy zatem będzie mógł korzystać z Pumptrack'a. Dzieci będą się na nim doskonale bawić, początkujący powoli i spokojnie przejeżdżać tor, wprawni rowerzyści rywalizować między sobą, a najlepsi jeździć na jednym kole. Chociaż tor typu Pumptrack jest torem typowo rowerowym to nic nie stoi na przeszkodzie aby korzystali z niego również użytkownicy hulajnóg, deskorolek czy rolek.

Proponowana lokalizacja projektu to działka nr 265/17, arkusz mapy nr 32 z kategorią Z1. Proponowana lokalizacja pozwoli wkomponować Pumptrack w już istniejącą i projektowaną infrastrukturę wypoczynko-rekreacyjną, doskonale będzie się komponował i tworzył zwartą całość z placem zabaw, siłownią pod chmurką, jak i całością terenu.

Podsumowując, pumptrack jest torem:
-dla każdego: dzieci, młodzieży, dorosłych
-nieogrodzonym, bezpłatnym
-dla rowerów, rowerków biegowych, deskorolek, hulajnóg, rolek


Korzyści, wynikające z realizacji projektu:
wspiera zdrowy tryb życia
krzewi kulturę fizyczną
buduje relacje społeczne
angażuje całe rodziny i sąsiadów
tworzy przestrzenną rzeźbę
umożliwia rozgrywanie zawodów amatorskich, jak i profesjonalnych, dla dzieci i dorosłych, na poziomie miasta, jak i zawodów regionalnych, (coraz więcej miast, nawet ościennych posiada taka infrastrukturę)
pozwala na promocję miasta

Głosowanie obywać się będzie od 13 do 21 listopada 2017 r., w Miejskiej Bibliotece Publicznej i jej filiach na ternie całego miasta oraz on-line na obywatelski.czeladz.pl/

1) Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi, ul. 1 Maja 27 (pon-pt 11.30-19.00; *sb 9.00-14.00)
2) Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. 11 Listopada 8 (pon-pt 11.30-19.00)
3) Filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. Nowopogońska 227e* (pon-pt 11.30-19.00; *sb 9.00-14.00)
4) Filia nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. Niepodległości 1a (pon-pt 11.30-19.00)
5) Filia nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi, ul. Dehnelów 35 (pon-pt 11.30-19.00)

Szczegóły propozycji zadań pojawią się już wkrótce.

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H