do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności
13 marca 2018
kategoria:
Aktualności
Stop pożarom traw
Stop pożarom traw

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Taka sytuacja związana jest z wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym materiałem palnym,
co - w połączeniu z nieodpowiedzialnością ludzi - skutkuje gwałtownym wzrostem liczby pożarów.

Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. W roku 2017 na terenie powiatu będzińskiego odnotowano ogółem 2420 interwencji, z których 825 stanowiły pożary a blisko połowa bo aż 386 zdarzeń to pożary traw.
Statystyka pożarów traw w poszczególnych gminach powiatu będzińskiego przedstawiała się następująco:
Bobrowniki - 89
Będzin - 65
Czeladź - 50
Mierzęcice - 18
Psary - 69
Siewierz - 32
Sławków - 7
Wojkowice - 64

Niestety, wśród wielu ludzi nadal panuje mylne przekonanie, że wypalanie suchej trawy użyźni w naturalny sposób glebę, powodując szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy.

Skutek tych działań jest zupełnie odwrotny. W trakcie niewielkiego pożaru, do atmosfery emitowanych jest wiele szkodliwych dla człowieka związków, ponadto - na skutek oddziaływania ognia i wysokiej temperatury - giną wszelkie mikroorganizmy, odgrywające bardzo ważną rolę w ekosystemie. W trakcie pożaru śmierć lub obrażenia mogą ponieść zarówno ludzie, jak i zwierzęta. 

Powyższe argumenty to niektóre z wielu negatywnych aspektów wypalania traw.


Warto podkreślić, że wypalanie traw jest prawnie zabronione, informacje na ten temat znajdują się w następujących aktach prawnych:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2013 r. poz. 627):
  art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych,
  szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów”.
  art. 131: „Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary – podlega karze aresztu albo grzywny”.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100):
  art. 30 ust. 3 pkt 3: „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 metrów od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych”.

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:

 • art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114 ze zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 złotych.
 • art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.): „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”.


Powyższe informacje zawarte również zostały na naszej stronie internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

Przydatne informacje i materiały dostępne są również na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz na www.stoppozaromtraw.pl.

Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H