do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności
24 listopada 2017
kategoria:
Aktualności
Pozyskaj dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii
Pozyskaj dofinansowanie do Odnawialnych Źródeł Energii

Burmistrz Miasta Czeladź zaprasza mieszkańców do skorzystania ze wsparcia polegającego na dofinansowaniu do 85% kosztu netto budowy instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz zabudowy pieców na pellet w prywatnych domach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta Czeladź.
 
Zasady udziału w projekcie:
 

 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, będące właścicielami budynku mieszkalnego, na którym ma być zabudowana instalacja, w przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele projektu.
 2. Efekt realizacji projektu powinien wykorzystywany być wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego np. do zasilania urządzeń codziennego użytku. W budynku nie powinna być faktycznie prowadzona działalność gospodarcza, a instalacja nie powinna być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym uczestnik będzie objęty pomocą publiczną, a co za tym idzie dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu zgodnie z regulacjami rozporządzenia KE 651/2014.
 3. Do udziału w Projekcie dopuszczone zostaną osoby nie posiadające jakichkolwiek zadłużeń finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Miasta Czeladź oraz osoby rozliczające swoje dochody w postaci PIT na terenie Miasta Czeladź.
 4. Budynek musi być oddany do użytku przed montażem instalacji OZE.
 5. Jeżeli pokrycie dachowe zawiera azbest przed wykonaniem instalacji należy je wymienić.
 6. Szacunkowe koszty netto i brutto wybranych przez właściciela budynku instalacji przedstawia zamieszczona poniżej prezentacja i zależeć będą od możliwej do zainstalowania mocy (kWp) (dot. systemów fotowoltaicznych) i mocy cieplnej (dot. kolektorów słonecznych) oraz miejsca ich lokalizacji.
  Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dobrana tak, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie przekraczała całkowitego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. W deklaracji przystąpienia do projektu należy podać roczne zużycie energii elektrycznej w kWh na podstawie rachunków za energię w 2016 roku. Zapotrzebowanie będzie weryfikowane przez instytucję nadzorującą realizację projektu a podanie zawyżonych wartości może skutkować zwrotem dofinansowania,
  z uwagi na nieosiąganie przez użytkownika założonego efektu ekologicznego.
 7. Uczestnik projektu musi złożyć w budynku Urzędu Miasta Czeladź (pok. nr 424) poprawnie wypełnioną deklarację przystąpienia do projektu i podpisać umowę dotyczącą przygotowania analizy technicznej możliwości posadowienia instalacji OZE. Wzór umowy poniżej.
 8. Właściciel nieruchomości zobowiązuje się udostępnić budynek, którego dotyczyć będzie wykonanie analizy technicznej możliwości montażu wybranej w deklaracji instalacji OZE. Inspekcja ma na celu sprawdzenie, czy budynek spełnia wymagania wskazane zasadami projektu oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji.
  W przypadku braku możliwości wykonania montażu instalacji i tym samym projektu technicznego instalacji na wskazanym przez właściciela budynku, właściciel nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie a koszt wykonania inspekcji zostanie mu zwrócony.
  W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w projekcie, już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty jej wykonania.
 9. Projekt będzie realizowany tylko w przypadku otrzymania dofinansowania przez Miasto Czeladź na ten cel.
 10. Po uzyskaniu przez Miasto dofinansowania właściciele nieruchomości będą zobowiązani do podpisania z Miastem umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji.
  W czasie realizacji projektu oraz w okresie trwałości projektu wynoszącym 5 lat od daty ostatniej płatności na rzecz Miasta instalacje stanowią własność Miasta Czeladź i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania mieszkańcom. Po tym okresie instalacje zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.
   

Umowy należy odebrać oraz podpisać w pokoju nr 424 budynku Urzędu Miasta Czeladź
Szczegółowych informacji o naborze prowadzonym przez Miasto Czeladź oraz o możliwościach skorzystania przez indywidualnego uczestnika (mieszkańca) z dotacji w ramach Programu RPO można uzyskać pod numerem telefonu: 32 76 37 984.
W sprawach technicznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 446 42 97

kategoria: Powiązane pliki [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Analiza techniczna- umowa dla mieszkańca - CZELADŹ.PDF 17-11-14 13:45 714.56KB pobierz plik: Analiza techniczna- umowa dla mieszkańca - CZELADŹ.PDF
pdf Deklaracja przystąpienia do Projektu - Czeladź- popr. .pdf 17-11-14 13:45 586.05KB pobierz plik: Deklaracja przystąpienia do Projektu - Czeladź- popr. .pdf
pdf Prezentacja dla mieszkańców Czeladź - DOEKO Group- z kotłami.pdf 17-11-14 13:45 2.26MB pobierz plik: Prezentacja dla mieszkańców Czeladź - DOEKO Group- z kotłami.pdf

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H