Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/sprawy_spoleczne/Roczny_program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi
Drukuj grafikę : tak / nie

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały
w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022"

Treść ogłoszenia oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022"znajduje się:

(https://bip.czeladz.pl/tablica_ogloszen/organizacje_pozarzadowe/Ogloszenie_konsultacje-dotyczace-projektu-Uchwaly-w-sprawie-uchwalenia-Programu-wspolpracy-Miasta-Czeladz-z-organizacjami-pozarzadowymi....na-rok-2022/idn:1661.html)          

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji
zadań publicznych na rok 2021

Treść ogłoszenia oraz projekt Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 znajduje się:

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2020

Treść ogłoszenia oraz projekt Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 znajduje się:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019

Treść ogłoszenia oraz projekt Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 znajduje się:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu zmiany Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018

Treść ogłoszenia oraz projekt zmiany Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 znajduje się:

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2018

Treść ogłoszenia oraz projekt Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 znajduje się:

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące zmiany Uchwały Nr XXXI/416/2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2017”

Treść ogłoszenia oraz projekt zmiany Uchwały Nr XXXI/416/2016 znajdują się:

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji
zadań publicznych na rok 2017

Treść ogłoszenia oraz projekt Programu współpracy Miasta Czeladź z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 znajduje się: