Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/sprawy_spoleczne/Pomoc_osobom_uzaleznionym
Drukuj grafikę : tak / nie

Pomoc osobom uzależnionym

Na terenie Czeladzi bezpłatna pomoc świadczona jest w następujących miejscach:

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny
ul. Rynek 22 Czeladź (Kamienica Konarzewskich) pokój nr 210 piętro I , tel: 607-089-993


Zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach ich dyżurowania.


Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
ul. Szpitalna 40 Czeladź, tel: (32) 265-14-49


Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Urząd Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45, pokój 410, tel: (32) 763-79-91

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. 17 Lipca 27 Czeladź, tel: (32) 265-14-42

Zespół Interdyscyplinarny
Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej Saturn w Czeladzi, ul. Alfreda Biedermanna 2, I piętro, pokój 110, tel: 510-216-016 / 517-660-630

Poniedziałek: 7:30–17:00 (praca w terenie od 11:00 do 15:00)
Wtorek–czwartek: 7:30–15:30 (praca w terenie od 11:00 do 15:00)
Piątek: 7:30–14:00 (praca w terenie od 11:00 do 13:00)

Grupa AA Czeladź
ul. Legionów 2 Czeladź, tel: 575-649-120

Spotkania w każdy poniedziałek o godzinie 18:00

Klub Abstynenta „METAMORFOZA”
ul. 11 Listopada 8, tel: 693-697-569 / 513-161-691

Porady psychologiczne – wtorek od 17:00 do 20:00
Spotkania społeczności klubowej wraz z rodzinami – czwartek od 17:00 do 20:00

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Będzinie
Filia Czeladź, ul. 11 Listopada 8, tel: (32) 265-78-80

Pomoc dla dzieci i młodzieży, małżeństw i terapia dla ofiar przemocy
Od poniedziałku do czwartku od 10.00 do 18.00
Piątek od 8.00 do 16.00
W okresie wakacji i ferii zimowych od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 

Wspólnota AA

Informujemy, że Wspólnota „Anonimowych Alkoholików” zmieniła formułę spotkań, obecnie grupy AA spotykają się w formule online. Możliwy jest również indywidualny kontakt za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, infolinii, a także telefonu Punktu Informacyjno-Kontaktowego.

Infolinia Wspólnoty AA → 801-033-242

Zachęcamy również do odwiedzenia głównej strony Wspólnoty AA, na której znaleźć można informacje na temat problemu alkoholowego, terminy spotkań online oraz wiele innych informacji.

W przypadku wątpliwości, pytań bądź chęci rozmowy do Państwa dyspozycji pozostaje Punkt Informacyjno-Kontaktowy Regionu „Katowice” ul. Warszawska 6, p. 202, tel. (32) 725-74-04.

„Anonimowi Alkoholicy” oferują również spotkania dla osób niesłyszących tłumaczone na polski język migowy oraz dla osób niedosłyszących z napisami w języku polskim. Spotkania odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 19:00.

Na spotkaniach online obowiązuje anonimowość zasłyszanych zdarzeń oraz widzianych osób.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty