Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/sprawy_spoleczne/Nagrody_i_stypendia_sportowe
Drukuj grafikę : tak / nie

Nagrody i stypendia sportowe

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 

Treść ogłoszenia oraz projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe znajduje się:

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Treść ogłoszenia oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe znajduje się:

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Treść ogłoszenia oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe znajduje się:

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Czeladź ogłasza konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Treść ogłoszenia oraz projekt uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania i pozbawiania wyróżnień i pieniężnych nagród sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe znajduje się:
• na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Czeladź przy ul. Katowickiej 45;
• na stronie internetowej miasta www.czeladz.pl w zakładce Sprawy społeczne – Nagrody i stypendia sportowe
• na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.czeladz.pl

 

  1. Uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe.
  2. Zarządzenie w sprawie wysokości udzielanych nagród i stypendiów sportowych
  3. Przyznane nagrody i stupendia