Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/gospodarka/warsztatyiwydarzenia
Drukuj grafikę : tak / nie

Warsztaty i wydarzenia

Trwają prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Czeladzi

21 października w Galerii Elektrownia odbyło się I spotkanie warsztatowe w związku z przystąpieniem Miasta do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

zdjęcie z warsztatówUczestnikami warsztatów byli przedstawiciele samorządu, instytucji publicznych, służb bezpieczeństwa, środowiska gospodarczego, organizacji pozarządowych oraz zaproszeni przedstawiciele organizacji miejskich zainteresowani debatą na temat rewitalizacji miasta.
W trakcie warsztatów prowadzonych przez Centrum Doradztwa Strategicznego, uczestnicy zastanawiali się nad specyfiką proponowanych obszarów rewitalizacji oraz określeniem kierunków ich odnowy, a także opracowywali analizę zasobów tych obszarów.

Kolejne warsztaty odbędą się w listopadzie, na których uczestnicy będą dzielić się swoimi pomysłami na zadania do realizacji i projekty rewitalizacyjne.

Z kolei w dniu 9 listopada odbędzie się wizja lokalna, służąca analizie stanu miasta pod względem urbanistycznym i architektonicznym. Wezmą w niej udział specjaliści w tej dziedzinie. Będzie ona dopełnieniem diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej.

Zgodnie z założeniami metodycznymi rewitalizacji, a także wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Gminny Program Rewitalizacji Miasta Czeladź realizowany jest metodą partycypacji społecznej.

zdjęcie z warsztatów


Stąd prace nad dokumentem rozpoczęły się od rozpoznania potrzeb i problemów, jakie występują w mieście. W dniach 21.09.2015 oraz 16.10.2015 przeprowadzono 100 wywiadów ankietowych (PAPI) na ulicach miasta, w których wzięli udział jego mieszkańcy.
Ostatnim elementem partycypacji społecznej będzie przeprowadzenie otwartych konsultacji społecznych dla mieszkańców, na których będzie można poznać szczegóły opracowywanego dokumentu, a także zgłosić własne inicjatywy które chcemy zrealizować na obszarach rewitalizacyjnych.