Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/gospodarka/przygotowanie_NA_WYPADEK_KATASTROFY_LUB_KLeSKI_zYWIOlowej
Drukuj grafikę : tak / nie

Jak przygotować się na wypadek katastrofy lub klęski żywiołowej ?

Jeśli katastrofa wydarzy się w Twoim miejscu pracy lub zamieszkania władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc.

Lecz Ty także musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania. Jak ograniczyć skutki katastrofy.

Jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem?
CO NALEŻY ZROBIĆ ?

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża. W tym celu:
• sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz lub pracujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;
• dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", w jakiej strefie zagrożenia znajduje się twój dom i zakład pracy, jakiego rodzaju są to zagrożenia;
• poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;

zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu