Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/edukacja/Rok_szkolny_2022_2023
Drukuj grafikę : tak / nie

Rok szkolny 2022/2023

ORGANIZACJA DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego* umożliwiającym realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku szkolnym 2022/2023

Wydział Edukacji i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź informuje, że rodzice dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Czeladź mogą korzystać z dwóch form dowozu:

  1. przewóz organizowany przez gminę Czeladź
  2. zwrot kosztów dowozu

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

Zgodnie z art. 39a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082
z późn. zm.)
Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.