Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/edukacja/Postepowanie_egzaminacyjne_na_stopien_nauczyciela_mianowanego
Drukuj grafikę : tak / nie

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego

Nauczyciel kontraktowy po zakończeniu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego w terminie zgodnym z art. 9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 styczni a 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.) składa do organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz załącznikami określonymi w z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Druk wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego można pobrać ze strony internetowej w zakładce na dany rok szkolny lub osobiście w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej, pokój 405.

 

Rok szkolny 2020/2021