Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/edukacja/Nauczyciel_mianowany_rok_szkolny_2020_2021
Drukuj grafikę : tak / nie

Rok szkolny 2021/2022

Nauczyciel kontraktowy po zakończeniu stażu i otrzymaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego w terminie zgodnym z art. 9b ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 styczni a 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.) składa do organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z klauzulą informacyjną RODO oraz załącznikami określonymi w z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2200).

Druk wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dostępny jest poniżej. Można go też odebrać osobiście w Wydziale Edukacji i Polityki Społecznej, pokój 408.

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - Gmina Czeladź 2022.pdf 22-05-05 12:38 868.87KB pobierz plik: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - Gmina Czeladź 2022.pdf
doc Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - Gmina Czeladź 2022.doc 22-05-05 12:38 55KB pobierz plik: Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - Gmina Czeladź 2022.doc