Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/edukacja/Dowoz_uczniow_niepelnosprawnych
Drukuj grafikę : tak / nie

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

Informacje na temat dowozu uczniów niepełnosprawnych

do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego* umożliwiającym realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki