Portal Miasta Miasta Czeladź
https://www.czeladz.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Zielona-szkola-profilaktyka-zdrowotna-dzieci/idn:3325
Drukuj grafikę : tak / nie

Zielona szkoła - profilaktyka zdrowotna dzieci

24 maja 2022
kategoria:
Aktualności
Zielona szkoła – profilaktyka zdrowotna dzieci
Zielona szkoła – profilaktyka zdrowotna dzieci

Gmina Czeladź wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o dofinansowanie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone szkoły”.

W roku szkolnym 2021/2022 łącznie 103 uczniów z klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Czeladzi wyjedzie do miejscowości nadmorskich, gdzie będą realizować programy edukacji ekologicznej oraz programy profilaktyki zdrowotnej. Wyjazdy na „zieloną szkołę” w terminie od 29 maja do 14 czerwca, decyzją Zarządu Funduszu otrzymały dofinansowanie w formie dotacji do kwoty 21.880,00 zł ze środków WFOŚiGW w Katowicach.

Źródło: Wydział Edukacji i Polityki Społecznej