Powstał Klub Seniora na os. Musiała
alt15 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie Klubu Seniora „AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA”. Zaproszenie przyjęli burmistrz miasta Czeladź Teresa Kosmala, prezes Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zygmunt Kopczyński oraz prezes SKiIR Daniela Bida.
 
Członkowie Klubu Seniora przedstawili plan działania na przyszłość, w którym oferują różne formy aktywnej działalności, m. in.: zajęcia nordic walking, warsztaty plastyczne, naukę tańca. Należy podkreślić, że pomysł powstania Klubu Seniora zrodził się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, działającym przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Dzięki temu możliwy był udział w szkoleniach Ośrodka Wspierania Inicjatyw Społecznych. Później nawiązano współpracę z Zabrzańskim Stowarzyszeniem Kobiet i Ich Rodzin, które organizowało szereg szkoleń, dotyczących pisania małych projektów unijnych.

Wszyscy seniorzy zainteresowani czynnym i ciekawym spędzaniem wolnego czasu będą mogli spotykać się dwa razy w tygodniu we wtorki i czwartki, od godz. 16.00 – 18.00 w sali klubowej przy ul. Dehnelów 35 na osiedlu Musiała.
Zapisy chętnych osób zaczynają się od 19 września b.r. Klub Seniora otrzymał pomieszczenia dzięki uprzejmości Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której również zależy na aktywizacji seniorów.
Udostępnił - Teresa Strojniak (Wydział Promocji Miasta) - 2013-11-15 11:09:49
Opublikował - Teresa Strojniak (Wydział Promocji Miasta) - 2013-11-15 11:09:49
Zmienił - Maciek Jędrusik (Wydział Promocji Miasta) - 2013-11-15 11:18:10