Obwieszczenie o poborze do wojska
W okresie od 5 lutego do 30 kwietnia 2007 roku przeprowadzony zostanie na terenie województwa śląskiego pobór mężczyzn.  Do poboru wzywa się mężczyzn: urodzonych w 1988 roku, urodzonych w latach 1983-1987, którzy dotąd nie stawili się do poboru, urodzonych w roku 1987 i latach wcześniejszych którzy: ze względu na stan zdrowia uznani zostali za czasowo niezdolnych.
 

Pobór dla osób wymienionych zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 2 miesiące na terenie miasta Czeladź przeprowadzony zostanie w Będzinie przy ul. Promyka 26 (budynek Politechniki Częstochowskiej, Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Będzinie) w okresie od 20 lutego do 27 lutego w godzinach od 8:00 do 16:00.

obwieszczenie o poborze obwieszczenie o poborze (33.94 KB)
Udostępnił - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2007-02-19 15:26:11
Opublikował - - 2007-02-19 15:23:06
Zmienił - Wojciech Maćkowski (Kierownik Wydziału Promocji Miasta) - 2007-02-19 15:28:51