adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności Lista aktualności
08 stycznia 2020
kategoria:
Aktualności
Wyroby z azbestu
Wyroby z azbestu

Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Właściciel, użytkownik wieczysty, zarządca nieruchomości, który posiada wyroby zawierające azbest na terenie swojej nieruchomości, jest zobowiązany do:

  1. sporządzenia oceny stanu technicznego i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest,
  2. wypełnienia Informacji o wyrobach zawierających azbest: (www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy)
  3. złożenia do 31 stycznia Informacji o wyrobach zawierających azbest:
    ◦ osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację burmistrzowi do urzędu miasta,
    ◦ osoby prawne i jednostki samorządu terytorialnego do urzędu marszałkowskiego,
  4. składania co roku do 31 stycznia zaktualizowanej Informacji o wyrobach zawierających azbest.
    Zebrane informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu są wprowadzane przez burmistrza do Bazy Azbestowej w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 roku). Właścicielem Bazy Azbestowej jest Ministerstwo Gospodarki.

Mieszkańcy, którzy złożyli Informacje o wyrobach azbestowych mają możliwość skorzystania z dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Czeladź. W dniu 29.11.2017r. została podjęta przez Radę Miejską w Czeladzi Uchwała Nr XLV/568/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta Czeladź na realizację wybranych przedsięwzięć dotyczących ochrony środowiska. Załącznik Nr 3 do przedmiotowej Uchwały stanowi Regulamin udzielania ww. dotacji. Zgodnie z Regulaminem, dotacja z budżetu miasta może wynieść 100% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3 000,00 zł.

W związku z powyższym, zachęcamy mieszkańców Czeladzi (właścicieli nieruchomości), którzy posiadają na swoich nieruchomościach wyroby zawierające azbest do składania burmistrzowi informacji o nich. Tym samym będzie możliwość skorzystania z dotacji.

Wszelkie informacje dotyczące dotacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 76 37 966 lub w pok. 422 Urzędu Miasta.

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

do góry