do góry
adres
ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź
telefon
tel. 32 76 37 900
e-mail
Sprawdź jakość powietrza w mieście. Pomiary na żywo z 5 czujników.Punkt przyjęć dzielnicowych - ul. Zwycięstwa 6 (Czeladź Piaski)Wejście do Urzędu Miasta, przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych, znajduje się od strony parku Kamionka.Straż Miejska dostępna jest całodobowo pod numerem telefonu 32 76 37 964.
Strona główna Aktualności
08 stycznia 2018
kategoria:
Aktualności
Decyzję podatkową przyniesie urzędowy doręczyciel
Decyzję podatkową przyniesie urzędowy doręczyciel

Począwszy od 15 lutego 2018 r. pracownicy Urzędu Miasta, będą doręczać mieszkańcom Czeladzi:

  • decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości,
  • decyzje w sprawie wymiaru łącznego zobowiązania pieniężnego,
  • decyzje w sprawie podatku rolnego.

Decyzje roznoszone będą bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników od poniedziałku do piątku w godzinach od 16.00 do 20.00 i w soboty od 9.00 do 20.00

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się, za pokwitowaniem, pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.

W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wyżej opisany, pismo będzie dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego - Poczty Polskiej.

Przypominamy jednocześnie, iż terminy płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości i rolnego za rok 2018 upływają w następujących terminach:
1. I rata podatku do 15 marca br.
2. II rata podatku do 15 maja br.
3. III rata podatku do 17 września br.
4. IV rata podatku do 15 listopada br.

Uwaga!!!
W przypadku kwoty podatku nieprzekraczającej 100 zł rocznie, podatek płatny jest jednorazowo w terminie I raty podatku, czyli do 15 marca br.

W przypadku nie doręczenia decyzji co najmniej na 14 dni przed terminem płatności pierwszej raty podatku, termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

WAŻNE !!!
Doręczyciele – pracownicy urzędu, będą posiadać legitymacje służbowe, wydane przez Burmistrza Miasta Czeladź. Można je zweryfikować z dowodem osobistym.
Osoby doręczające dostarczają jedynie decyzje podatkowe, nie pobierają oni przy tym żadnych opłat.

Wszelkich wpłat można dokonywać:

  • w kasie Urzędu Miasta Czeladź, ul. Katowicka 45 (poniedziałek 7.30-17.00 /przerwa 14.00-14.30/, wtorek – czwartek 7.30-15.30 /przerwa 14.00-14.30/, piątek 7.30-13.00) – nie ponosząc dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej przy użyciu karty płatniczej.
  • na numery indywidualnych kont bankowych widniejące na decyzjach wymiarowych,
  • na rachunek Urzędu Miasta Czeladź:  ING Bank Śląski nr konta 55 1050 1269 1000 0008 0214 7587.

Źródło: Wydział Finansowo-Budżetowy

Klawisze Dostępności

Przejdź do menu głównego:
Alt i 0
Przejdź do treści strony:
Alt i 1
Mapa Witryny:
Alt i 2
Wersja kontrastowa:
Alt i 4
Wyszukiwarka:
prawy Alt i W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H